Walne Zgromadzenie PIPT zakończone

W dniu 28 maja 2014 r. (środa) o godzinie 12.00. w Poznaniu, w Sali Konferencyjnej w World Trade Center, ul. Bukowska 12 (nowa siedziba biura – wejście od ulicy Bukowskiej lub z terenu MTP) odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, podczas którego przyjęty został plan działania oraz budżet PIPT na 2014 r.
Zgromadzenie, które zebrało ponad 50 członków, oprócz spraw formalnych było doskonałą okazją do rozmów kuluarowych.