Walne Zgromadzenie PIPT wybrało nowe władze PIPT

Podczas Walnego Zgromadzenie PIPT, które odbyło się w dniu 10 maja w Amber Expo w Gdańsku, wybrano nowe władze Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Podczas tej kadencji (2019 – 2023) Rada Izby obradować będzie w następującym składzie: prezes Rady Przemysław Trawa (Międzynarodowe Targi Poznańskie) , wiceprezes Rady Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie), wiceprezes Rady Andrzej Mochoń (Targi Kielce),  wiceprezes Rady Zenon Żurek (Partner Zenon Żurek) oraz członkowie Rady: Lena Bretes – Dorożała (World Trade Center Poznań), Marcin Frontczak (Transmeble International), Andrzej Kubowicz (ZIAD Bielsko – Biała), Agnieszka Strzelczyk-Walczak (A. S. Messe Consulting) oraz Krzysztof Szofer (Abyss s.c  Małgorzata i Krzysztof Szofer).
Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019 – 2023 w składzie: przewodniczący Paweł Babij (Interservis), wiceprzewodnicząca Urszula Potęga (MT Targi Polska), sekretarz Jan Lisiak (Poznańska Agencja Targowa Inexpo) oraz członkowie Włodzimierz Gola (Promocja), Iwona Gramatyka (Polska Technika Górnicza) oraz Paweł Terlikowski (Superexpo.com).
Komisja Rozjemcza pracować będzie w składzie: Krzysztof Rafał Galimski (Pracownia Sztuk Plastycznych), Andrzej Meliński (Meliński Minuth),Elżbieta Roeske (Międzynarodowe Targi Poznańskie), Andrzej Wierciński (Tomex), Piotr Wojewodzic (Poznańska Agencja Targowa Inexpo).