Walne Zgromadzenie PIPT wybrało nowe władze Izby

W dniu 2 czerwca br. w Poznaniu odbyło się sprawozdawcze -wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, które dokonało wyboru Rady i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję (2015 – 2019), a także wyboru Komisji Rozjemczej na kadencję 2015-2018. Poniżej przedstawiamy aktualne składy obu organów oraz Komisji Rozjemczej po ukonstytuowaniu się: Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego na kadencję 2015 – 2019
1. Przemysław Trawa (Międzynarodowe Targi Poznańskie) – prezes Rady PIPT 2. Żaneta Berus (Expo XXI Warszawa) – wiceprezes Rady PIPT 3. Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie) – wiceprezes Rady PIPT 4. Adam Gabrysiak (Abisal, Poznań) – wiceprezes Rady PIPT 5. Paweł Babij (Interservis, Łódź) – członek Rady 6. Maciej Glamowski (Międzynarodowe Targi Gdańskie) – członek Rady 7. Jacek Kisiała (Extend Vision, Kraków) – członek Rady 8. Agnieszka Strzelczyk – Walczak (A.S. Messe Consulting, Warszawa) – członek Rady 9. Marek Wiktorowski (Exactus, Łódź) – członek Rady Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Przemysłu Targowego na kadencję 2015 – 2019 1. Ryszard Migdalski (ZIAD Bielsko – Biała) – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2. Zygmunt Kosmala (Mad Expo, Poznań) – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 3. Jan Lisiak (Inexpo – Poznańska Agencja Targowa Piotr Wojewodzic Jan Lisiak) – sekretarz Komisji Rewizyjnej 4. Włodzimierz Gola (Promocja, Poznań) 5. Andrzej Meliński (Meliński Minuth, Poznań) 6. Małgorzata Ryttel (Maxpol, Warszawa) Komisja Rozjemcza Polskiej Izby Przemysłu Targowego na kadencję 2015 – 2018 1. Wawrzyniec Wierzejewski (Media Expo, Poznań) – przewodniczący 2. Andrzej Bobiński (Transmeble International, Poznań) 3. Artur Pawelec (Studio Grupa Antares, Łódź) 4. Maciej Przybylski (Aktualności Targowe, Poznań) 5. Zenon Żurek (Partner, Poznań) Serdecznie gratulujemy Koleżankom i Kolegom!
Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 2 czerwca 2015 r.