Walne Zgromadzenie PIPT – 14.05.2020

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w wyniku rozprzestrzeniania się COVID-19, w dniach 17 do 18 marca 2020 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego pracując w trybie poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwałę nr 15/2020.

W wyniku przegłosowania jednomyślnie uchwały nr 15/2020, Rada PIPT zadecydowała o przełożeniu terminu dorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego z 03 kwietnia 2020 r. na 14 maja 2020 r.

ZWZ PIPT odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie PIPT / WTC Poznań, ul. Bukowska 12 (Sala Konferencyjna).

Zwołanie ZWZ odbędzie się w regulaminowym terminie, na co najmniej 14 dni przed planowaną datą posiedzenia.

W zaproszeniu otrzymają Państwo datę, godzinę, miejsce i porządek obrad.