Walne Zgromadzenie CENTREX gościło na Targach Poznańskich

8 marca 2016 r. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się Walne Zgromadzenie CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, zrzeszającego kilkunastu największych organizatorów Targów Europy Środkowowschodniej (aktualnie z Polski, Ukrainy, Rumunii, Czech, Węgier i Bułgarii), na czele z MTP i Targami Kielce. Doroczne obrady CENTREX zgromadziły wszystkich jego udziałowców i były okazją do podsumowania minionego roku i do podjęcia ważnych decyzji w sprawie aktualnych i przyszłych działań CENTREX. Gościem Walnego Zgromadzenia CENTREX była Polska Izba Przemysłu Targowego, w osobach prezesa Rady Przemysława Trawy oraz Marzenny Łukaszewicz, dyrektora Biura PIPT. W trakcie obrad członkowie CENTREX dokonali wyboru nowego przewodniczącego organizacji. Miejsce Gienadija Kroiczyka, prezesa GalExpo z Lwowa, zajął Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce. Ten wybór to potwierdzenie wysokiej pozycji wicelidera polskiego rynku na europejskiej arenie targowej i wyraz uznania dla wieloletniego szefa tego dynamicznego ośrodka targowego. W programie obrad sporo czasu poświęcono m.in. globalnej kampanii promocyjnej Światowy Dzień targów , którą w tym roku, w dniu 8 czerwca, przeprowadzi światowa organizacja targowa UFI przy wsparciu zrzeszonych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń targowych. Polska Izba Przemysłu Targowego i CENTREX są Partnerami projektu i intensywnie pracują nad jego realizacją.
Podczas obrad miała miejsce premierowa prezentacja Raportu PIPT Targi w Polsce w 2015 roku. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali też wystąpienia M. Łukaszewicz i obejrzeli prezentację poświęconą Polskiej Izbie Przemysłu Targowego i polskiemu rynkowi targowemu. CENTREX promuje zrzeszone czołowe ośrodki targowe regionu i jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy najważniejszymi graczami rynku. CENTREX zajmuje się także profesjonalnym audytem danych statycznych targów i wystaw, według międzynarodowych standardów i jest oficjalnym audytorem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Od 2008 roku, a więc już dziewiąty rok z rzędu, na zlecenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego prowadzi audyt danych statystycznych targów organizowanych przez Członków PIPT. Organizacja realizuje też, na indywidualne zlecenia, audyt innych targów polskich i zagranicznych organizatorów. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 8 kwietnia 2016 r. Foto: Studio Ozdoba, Dariusz Ozdoba.