Uwaga! ZUS – nowe zasady dotyczące zaświadczeń A1!

W związku z wejściem w życie od 1.04.2022 r. artykułu 83e Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  informujemy, że od tej daty wnioski o wydanie zaświadczenia A1 potwierdzającego zastosowanie polskiego ustawodawstwa należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie dokumentów elektronicznych udostępnionych przez Zakład na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Aby złożyć wniosek o A1 należy zalogować się na www.zus.pl/pue i skorzystać z usługi dedykowanej dla danej sytuacji związanej z pracą za granicą. Dla najczęściej występujących sytuacji związanych z taką aktywnością, tj.: 

  • delegowanie pracownika, 
  • delegowanie działalności na własny rachunek, 
  • wykonywanie pracy najemnej w dwóch lub więcej państwach, 
  • wykonywanie pracy na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach, 

ZUS uruchomił na PUE usługę „Kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1”, która jest dostępna w panelu bocznym „Kreatory wniosków”, widocznym od razu po zalogowaniu. Kreator to narzędzie, które prowadzi klienta krok po kroku, wskazuje podpowiedzi odnośnie do prawidłowego sposobu wypełnienia poszczególnych pól z danymi oraz przypomina o konieczności dołączenia do wniosku niezbędnych dokumentów. Po wypełnieniu wniosku i jego podpisaniu za pomocą jednej z dostępnych metod, wniosek jest automatycznie wysyłany do ZUS drogą elektroniczną. 

Zakład będzie wydawał zaświadczenia A1 w formie dokumentów elektronicznych przez udostępnianie ich na profilu informacyjnym osoby składającej wniosek, utworzonym na PUE. W przypadku odmowy wystawienia zaświadczenia A1, decyzja będzie również udostępniana elektronicznie na PUE. 

Na stronie internetowej ZUS (zakładka „Pracujący” -> „Pracujący w UE, EOG, Szwajcarii” -> „Usługa potwierdzania autentyczności zaświadczeń A1”), będzie także dostępne narzędzie, które umożliwi weryfikację oraz potwierdzenie autentyczności i ważności zaświadczenia A1 po podaniu w formularzu wymaganego zestawu danych. 

Korzystając z tej usługi można będzie potwierdzić czy dany dokument został wydany, czy też został wydany a następnie unieważniony, jak również uzyskać informację, że w bazie danych ZUS nie figuruje dokument zawierający podany zestaw danych.
Usługa będzie dostępna również w angielskiej wersji językowej serwisu www.zus.pl dzięki czemu będzie pomocna np. dla zagranicznych służb inspekcji pracy, w razie ewentualnej kontroli w państwie wykonywania pracy.