Uwaga! Ważne informacje dotyczące Znaków Jakości PIPT

W celu wsparcia firm branży targowej w ich dążeniu do osiągania najwyższej jakości swoich produktów i usług Polska Izba Przemysłu Targowego stworzyła specjalny system akredytacji przyznający Znaki Jakości PIPT. System ten od wielu już lat promuje zarówno targi, jak i firmy targowe spełniające określone kryteria i będące Członkami Izby.

Firmom , które chciałyby otrzymać Znak “Firma z rekomendacją PIPT” oraz Organizatorom targów, którzy chcieliby otrzymać Znak “Targi z rekomendacją PIPT” przypominamy o konieczności złożenia właściwego wniosku, który każdorazowo jest przedstawiany przed Radą PIPT. Po zaakceptowaniu przez Radę PIPT wniosku, Rada podejmuje stosowną uchwałę przyznając Znak Jakości PIPT. 

 

  • “Firma z rekomendacją PIPT”wniosek
  • “Targi z rekomendacją PIPT”wniosek

 

Najbliższe posiedzenie Rady, podczas której zostaną przedstawione wnioski planowane jest pod koniec kwietnia b.r., w związku z tym zachęcamy do mobilizacji i składania wniosków najpóźniej do 18 kwietnia 2023 r.

UWAGA! Zgodnie z porozumieniem, które PIPT zawarło z Polską Agencją Inwestycji i Handlu PAIH i portalem trade.gov.pl, Izba w kwietniu b.r. będzie przygotowywać bazę firm projektujących i budujących stoiska targowe rekomendowanych przez PIPT, która zostanie umieszczona na portalu trade.gov.pl. W bazie tej, zgodnie z wytycznymi PAIH, mogą znaleźć się WYŁĄCZNIE firmy, które posiadają Znaki Jakości nadawane przez PIPT.