Uwaga na oszustów! Zawsze sprawdzaj numer konta! Urząd Patentowy RP ostrzega!

W Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej fałszowane są decyzje Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej, Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz urzędów krajów Unii Europejskiej. Wysyłane są także pisma (faktury, wezwania) wprowadzające w błąd. Osoby trzecie podszywają się pod urzędy, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazany w piśmie podstawiony numer rachunku. W trosce o Państwa interesy, szczególnie te majątkowe, ostrzegamy przed tymi działaniami i prosimy o wzmożoną czujność.

Uwaga na oszustów - zawsze sprawdzaj numer konta

Zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP należy:

  • sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

  • skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Urząd Patentowy RP posiada jeden numer rachunku bankowego. Jeśli numer konta nie zgadza się, z pewnością jest to decyzja fałszywa.

Więcej informacji na stronach Urzędu – CZYTAJ DALEJ.