Umowa z CENTREX na audyt statystyk targowych podpisana na kolejny rok!

19 października b.r. odbyło się spotkanie, podczas którego pomiędzy PIPT, a Centrex – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych została podpisana umowa na badanie i ocenę sprawozdań statystycznych targów organizowanych przez Członków PIPT.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes Rady PIPT Tomasz Kobierski, Dyrektor generalny PIPT dr Beata Kozyra oraz Barbara Kalka z Grupy MTP, CENTREX reprezentował Dyrektor Wykonawczy Karoly Nagy.

CENTREX jest jedyną profesjonalną organizacją w obszarze Europy Środkowo – Wschodniej, która zajmuje się audytem statystyk targowych. Jest członkiem i zarazem certyfikowanym audytorem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.

Audyt statystyk targowych służy uwiarygodnieniu i budowaniu pozytywnego wizerunku targów i organizatorów targów w Polsce oraz ich promocji na krajowym, europejskim i światowym rynku, gwarantuje wiarygodność i dokładność prezentowanych danych. Audytowane statystyki pozwalają organizatorom targów na dokładną analizę wyników, identyfikację obszarów do poprawy oraz planowanie przyszłych działań w oparciu o konkretne dane. Podsumowując, audyt jest kluczowy dla wzrostu zaufania i podejmowania decyzji opartych na solidnych danych.