Ukazał się Słownik Pojęć Branży Targowej

Ukazał się ilustrowany Słownik Pojęć Branży Targowej z rysunkami Henryka Sawki oraz słowem wstępnym Profesora Jerzego Bralczyka wydany przez PIPT.

Zainteresowanych zakupem zapraszamy – Karta zamówienia na Słownik