Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce w 2015 roku

W dniu 8 kwietnia br., podczas Walnego Zgromadzenia CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych miała miejsce premiera unikatowej dorocznej publikacji Polskiej Izby Przemysłu Targowego – „Raportu PIPT Targi w Polsce”. To już dwudzieste trzecie wydanie Raportu. Tegoroczna edycja podsumowuje wyniki polskiego rynku targowego w 2015 roku, objętego badaniami PIPT, we współpracy z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych, oficjalnym audytorem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Miniony rok był kolejnym udanym dla targów w Polsce, czemu sprzyja od lat korzystne położenie geopolityczne naszego kraju, członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a przede wszystkim poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce. Odczuwający tę poprawę przedsiębiorcy, przede wszystkim polskie małe i średnie firmy, których udział w liczbie wystawców ogółem na targach w Polsce niezmiennie od kilku sezonów wynosi średnio około 84%, niewątpliwie postrzegają udział w specjalistycznych targach w Polsce jako skuteczny sposób realizacji celów marketingowych i komunikacyjnych. Targi w Polsce pełnią ważną rolę jako miejsce międzynarodowego handlu i zbytu produktów i usług. Analizując potwierdzone audytem CENTREX podstawowe wskaźniki statystyczne polskiego rynku targowego w układzie dwuletnim tj. 2015 do 2013 (z uwagi na cykl organizacji kilku wiodących targów w Polsce) ponownie odnotowaliśmy ich wzrosty. Powierzchnia wynajęta przez wystawców na targach, wyniosła 764 908 mkw. W porównaniu z 2013 rokiem był to wzrost o 12,1%. Liczba wystawców ogółem na targach w Polsce wzrosła w 2015 r. do niemal 28 400, tj. o około 2%, natomiast liczba wystawców zagranicznych, których nazywamy obecnie międzynarodowymi, wzrosła o 6,7%. Zdecydowanie najsilniejszy wzrost miał miejsce w zakresie liczby zwiedzających na targach w Polsce. W minionym roku wzrost ten wyniósł ok. 15%. Silna tendencja wzrostowa w zakresie liczby zwiedzających zaznacza się od 2010 roku. W latach 2014 i 2013 wzrost liczby zwiedzających wynosił odpowiednio 18% i 10%. ZAPRASZAMY DO LEKTURY
Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań, 8 kwietnia 2016 r.