Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce w 2013 roku

Ukazał się najnowszy Raport PIPT Targi w Polsce w 2013 roku. Raport jest jedynym wydawnictwem wydawanym przez Polską Izbę Przemysłu Targowego drukiem. Prezentuje przede wszystkim będące wynikiem badań PIPT i CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, dane statystyczne 216 targów w Polsce zorganizowanych w 2013 roku przez 21 organizatorów. Statystyki targowe za 2013 roku (powierzchnia targowa wynajęta wystawcom, liczba wystawców i liczba zwiedzających na targach) potwierdzają, że był to dobry rok dla branży. Z badań PIPT i CENTREX wynika, że w 216 targach udział wzięło 27 828 wystawców (w tym 4 380 wystawców zagranicznych). Z ofertą tych przedsiębiorców zaprezentowaną na powierzchni wynajętej 682 469 mkw. zapoznało się 1 249 352 zwiedzających, wśród nich profesjonaliści reprezentujący różnorodne branże oraz konsumenci z kraju i zza granicy. W Raporcie przedstawimy szczegółowo statystyki targowe w dwóch układach: według miast i według branż, przy czym w tym wypadku została zastosowana oficjalna kwalifikacja CENTREX i UFI. Rok 2013 był dla większości państw europejskich okresem wygasania kryzysu. W Polsce przyniósł zahamowanie tempa wzrostu PKB – do poziomu 1,4%. Jednak pomimo tych niesprzyjających warunków targi się obroniły. „Kryzys światowy w piątym roku trwania również i w Polsce wywarł najbardziej dolegliwy negatywny wpływ na stan naszej gospodarki w pierwszej połowie 2013 r. W rozmaitych branżach mógł on wyglądać i wyglądał zapewne inaczej, ale I połowa 2013 roku przebiegła pod znakiem narastającego pesymizmu: mniej wystawców niż w przewidywaniach, mniejsze rezerwowane powierzchnie, szczuplejszy zakres usług. Zmiana nastąpiła w połowie roku, w czerwcu, najpierw w tych sektorach, które eksportowały, potem stopniowo objęła ona kolejne z tymi pierwszymi związane. Po wakacjach było już wiadomo, że koniunktura wydobrzała i polepszyły się widoki na przyszłość.”, mówił w jednym z wywiadów dr Andrzej Byrt, prezes Rady PIPT. Wyniki rynku pokazują, że nie ustaje zainteresowanie udziałem w targach w Polsce ze strony wystawców i zwiedzających krajowych i zagranicznych. To potwierdza jak dużą rolę w rozwoju polskiego rynku targowego pełni geopolityczne położenie Polski – pomiędzy wschodem a zachodem Europy. Ponieważ od 2004 roku wschodnia granica Polski stanowi jednocześnie granicę Unii Europejskiej, ośrodki targowe w Polsce stały się miejscem spotkań biznesu ze Wschodu i Zachodu, bez wątpienia, z korzyścią dla wielu sektorów polskiej gospodarki. Świadomi tego organizatorzy targów w Polsce nieustannie działają na rzecz poprawy skuteczności w docieraniu do właściwych grup docelowych zwiedzających i mobilizowaniu ich do przyjazdu na targi skierowane do biznesu. Nie ulega wątpliwości, że czołowi organizatorzy targów inwestują w infrastrukturę i dywersyfikują usługi. Zmienia się i rozrasta kalendarz targów i wystaw w Polsce. W ocenie organizatorów targów wzrasta poziom profesjonalizmu zwiedzających, co znacznie podnosi jakość. Zwiedzający biznesowi pojawiający się na stoiskach wystawców są dziś znacznie lepiej przygotowani do spotkań. Sukcesywnie uatrakcyjniana jest formuła wielu targów będących rozpoznawalnymi markami w swoich branżach. Swoją wysoką pozycję budują od kilku lat specjalistyczne targi sformatowane pod określone segmenty rynków i potrzeby klientów. Dobre wyniki targów w Polsce są również efektem systematycznej poprawy stanu infrastruktury targowej. „W ostatnich trzech latach polskie firmy targowe zainwestowały w nowoczesną infrastrukturę ok. 300 mln złotych. Dzięki temu w wielu miejscach w Polsce powstało łącznie prawie 100 tys. mkw. nowoczesnych obiektów targowych i konferencyjno-kongresowych. Infrastruktura nigdy wcześniej nie była tak nowoczesna.”, mówił Andrzej Byrt, pełniący od 2009 roku funkcję prezesa zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. „Zaprocentowała strategia konsekwentnych inwestycji w unowocześnianie infrastruktury targowo-konferencyjnej, rozszerzania, przy jednoczesnej profesjonalizacji zakresu świadczonych usług i dywersyfikacji portfela imprez targowych.”, dodał Przemysław Trawa, wiceprezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wystawcy i zwiedzający na targach korzystają z nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się, modernizowanych i nowo budowanych centrów targowych. Na targowej mapie Polski pojawiły się w ostatnich dwóch latach m.in. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo w Gdańsku, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, Centrum Targowo-Kongresowe EXPO w Krakowie. Operatorzy polskich centrów targowo-konferencyjnych mają świadomość ogromnych przemian i są pełni optymizmu. „Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem działalności Międzynarodowych Targów Gdańskich w nowej siedzibie – Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo. To nowoczesne centrum oferuje usługi o najwyższych europejskich standardach zarówno w obszarze wystawienniczym jak i kongresowym. Nowe możliwości związane z nowoczesną infrastrukturą AmberExpo zdynamizowały rozwój wielu marek naszych targów.”, powiedział Maciej Glamowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Mirosław Pietrucha, dyrektor Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnego w Opolu stwierdził: „Inwestycja w Opolu jest przykładem tego, że także mniejsze ośrodki miejskie dostrzegają rangę targów i inwestują w infrastrukturę targową. Nowoczesne Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne, które rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2014 roku, z pewnością wkrótce stanie się ważną instytucją otoczenia biznesowego o czym świadczy szybko zapełniający się kalendarz imprez na 2014 r.”. „Otwarte w maju 2014 roku Centrum Targowo-Kongresowe EXPO w Krakowie, to z pewnością jeden najnowocześniejszych ośrodków tego typu w kraju. Doskonale zlokalizowany, wielofunkcyjny obiekt umożliwia organizację niemal każdego wydarzenia.”, przekonuje Grażyna Grabowska, prezes zarządu Targów w Krakowie. Z satysfakcją odnotowujemy te uwagi specjalistów targowych i życzymy polskim targom dalszych sukcesów!