UFI udostępniło wyniki 13. Badania UFI Globalny Barometr Targowy

Wyniki 13. Badania UFI Globalny Barometr Targowy wskazują na różnice w postrzeganiu sytuacji na największych rynkach targowych świata w najbliższej przyszłości. Robiąc bilans wyników wszystkich edycji badania przeprowadzonych w ciągu 5 lat, UFI –Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego stwierdziło, że większość firm targowych na świecie deklaruje obecnie wzrost swoich obrotów. Niemal jedna na dwie badane firmy oświadcza, że wzrost obrotów wynosi ponad 10% w porównaniu z rokiem 2010. Jednak 56% respondentów sądzi, że wpływ kryzysu gospodarczego na ich działalność targową wciąż trwa, choć większość z nich wskazuje rok 2015 jako rok, w którym wpływ ten ustanie. Wpływ ogólnej sytuacji gospodarczej na świecie na przemysł targowy potwierdzają odpowiedzi na pytanie o „najważniejsze zagadnienia będące w centrum uwagi firm targowych”. Jak wynika z badań, “stan gospodarki krajowej / w regionie”, i “niepewna sytuacja gospodarcza w świecie” to od czterech lat dwa najważniejsze zagadnienia na których skupia się uwaga firm targowych. “Konkurencja na lokalnym / krajowym rynku targowym” oraz „wyzwania w obszarze zarządzania firmą” również uznano za kluczowe zagadnienia. Porównując wyniki badań z poszczególnych państw odnotowano jednak różnice: – niewielkie spowolnienie oczekiwane jest w Chinach, lecz wszystkie wskaźniki pozostają dodatnie: 25% badanych z Chin deklaruje wzrost rocznego zysku operacyjnego za 2014 rok o ponad 10%, w porównaniu z 52% takich odpowiedzi za 2013 rok; 72% badanych z Chin uważa, że kryzys gospodarczy zakończył się lub nastąpi to z końcem 2015 roku; wyzwania w obszarze ochrony środowiska są w grupie najważniejszych zagadnień będących w centrum uwagi firm targowych z Chin; – ogólne perspektywy na przyszłość są lepsze w Chinach, niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie 50% respondentów przewiduje wzrost rocznego zysku operacyjnego za 2014 rok o ponad 10%, zaś 80% respondentów spodziewa się takich wyników w nadchodzącym roku; 7 na 10 firm targowych z USA twierdzi, że wpływ kryzysu na branżę targową już zakończył się; – wyniki badań w Europie, w Niemczech i w Rosji przyniosły odmienne rezultaty: 53% badanych z Niemiec, lecz tylko 13% respondentów z Rosji, deklaruje wzrost rocznego zysku operacyjnego za 2014 rok o ponad 10%; jedna na dwie firmy z Niemiec 50%), lecz tylko jedna na pięć firm rosyjskich (20%) twierdzi, że wpływ kryzysu na branżę targową już zakończył się. Paul Woodward, dyrektor zarządzający UFI stwierdził – Nasze badanie potwierdza, że targi na całym świecie pozostają ważnym środkiem komunikacji w biznesie, pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych. Badanie UFI Globalny Barometr Targowy stało się ważnym wskaźnikiem zarówno dla przemysłu targowego jak i jego interesariuszy. Z uwagi na zachęcające rezultaty ostatnich poszerzonych badań, z naciskiem na wybrane rynki, co prezentujemy w najnowszej edycji raportu, obecnie planujemy ich dalszy rozwój w kierunku analizy krajowych rynków targowych. W 13. edycji badania UFI Global Barometer survey, przeprowadzonym w czerwcu 2014 roku, odpowiedzi udzieliło 210 firm z 63 państw. Pełne rezultaty dostępne są bezpłatnie na stronie www.ufi.org/research Kolejne badanie UFI zostanie zrealizowane w grudniu 2014 roku. Źródło: Informacja prasowa UFI – www.ufi.org , lipiec 2014.