UFI opublikowało Raport Euro Fair Statistics 2016: zestawienie potwierdzonych audytem statystyk targowych z 25 państw

Rośnie liczba targów i wystaw w Europie, które współpracują z partnerami branży w zakresie audytu danych statystycznych w celu potwierdzenia wysokiej jakości kluczowych parametrów opisujących organizowane przez nich targi. Najnowsza edycja dorocznego raportu Euro Fair Statistics (Europejskie Statystyki Targowe), opublikowanego przez UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, prezentuje zaudytowane statystyki targów z 25 państw europejskiego rynku targowego. W oparciu o oficjalne dane uzyskane od 14 krajowych organizacji targowych, które gwarantują jakość dostarczonych statystyk, UFI opracowało raport zawierający dane statystyczne 2 590 targów zorganizowanych w 2016 roku, na powierzchni targowej wynajętej ogółem 27,4 mln mkw. Raport pokazuje wzrost aż o 7% liczby targów objętych badaniami oraz wzrost o 11% wielkości powierzchni wynajętej na badanych targach w 2016 roku. Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI, powiedział: „Z zadowoleniem prezentujemy ten obszerny zestaw danych statystycznych, które uzyskaliśmy za pośrednictwem 14 organizacji zarządzających na swoich rynkach targowych audytem w oparciu o rygorystyczne reguły. Szacujemy, że targi opisane w raporcie stanowią około 60% europejskiego rynku targowego, zaś wśród targów tych jest 405 wydarzeń mogących obecnie pochwalić się certyfikatem jakości „UFI Approved Event”. W targach ujętych w Raporcie UFI, zorganizowanych w 2016 roku, udział wzięło 724 488 wystawców oraz 71,6 miliona zwiedzających. 38% targów skierowanych było do profesjonalnych zwiedzających, 30% targów – do szerokiej publiczności, a 32% imprez – jednocześnie do obu grup docelowych. Raport Europejskie Statystyki Targowe to ważne źródło wiarygodnych, neutralnych danych statystycznych, z których korzystają uczestnicy rynku targowego. Raport jest solidną bazą danych, która pozwala zidentyfikować trendy regionalne i globalne. Raport Euro Fair Statistics 2016, obok innych raportów z badań, dostępny jest na stronie internetowej UFI (www.ufi.org/research). Zgodnie z misją UFI, aby służyć całej branży targowej istotnymi danymi na temat rynku targowego, Raport dostępny jest bezpłatnie. Dane statystyczne targów zaprezentowane w raporcie Europejskie Statystyki Targowe za 2016 rok przekazały następujące organizacje: AEFI (Włochy), AFE (Hiszpania), ATFEO (Finlandia), BDO Associates (Portugalia), CENTREX (Europa Środkowowschodnia), CLC Vecta (Holandia), Expo-Event.Live Communication Verband Schweiz (Szwajcaria), FEBELUX (Belgia Luksemburg), FKM Niemcy, FKM Austria, FUTFO (Finlandia), SFC (Szwecja), UNIMEV-OJS (Francja), RUEF (Rosja) and UCCET (Turcja). UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego już po raz dziewiąty prezentuje Raport Euro Fair Statistics. Celem UFI jest konsekwentnie poszerzać zakres geograficzny objęty projektem badawczym, zaś cztery lata temu UFI poczyniło wielki krok naprzód, zamieszczając dane certyfikowane, obok potwierdzonych audytem statystyk targowych. Z uwagi na różny poziom rozwoju i zróżnicowanie poszczególnych rynków targowych, metody obliczania danych statystycznych w poszczególnych państwach nieco różnią się lecz krajowe organizacje realizujące i koordynujące audyt, które przekazały dane z badania do Raportu UFI, gwarantują wysoką jakość tych statystyk. UFI jest przekonane, iż tam gdzie jest to możliwe, audyt powinien być realizowany w sposób systematyczny i ciągły, aby dane liczbowe były porównywalne, a także aby możliwe było kojarzenie danych konkretnych targów z nazwą ich audytora. UFI nieustannie odgrywa istotną rolę w kreowaniu podstawowych minimalnych standardów dla przemysłu targowego, między innymi publikując raport Euro Fair Statistics, a także wprowadzając „Zasady audytu dla targów posiadających certyfikat UFI Approved Event. Te ostatnie także przedstawione zostały w Raporcie. W Raporcie UFI za 2016 rok zaprezentowano statystyki targi z następujących 25 państw: Austria (25 targów), Belgia (58), Bułgaria (5), Chorwacja (4), Czarnogóra (1), Republika Czeska (32), Finlandia (68), Francja (639), Hiszpania (293), Holandia (57), Niemcy (216), Węgry (15), Włochy (183), Luksemburg (6), Mołdawia (2), Monako (1), Polska (211), Portugalia (26), Rumunia (4), Rosja (138), Słowenia (1), Szwecja (40), Szwajcaria (118), Turcja (425), Ukraina (22 targi). Interesujących danych dostarcza analiza targów zawartych w Raporcie, w poszczególnych branżach, mierzonych wielkością powierzchni wynajętej przez wystawców. Plasuje ona najwyżej targi w branży „Wypoczynek, hobby, rozrywka”, które stanowią 13% powierzchni wynajętej na targach opisanych w Raporcie UFI (475 targów zorganizowanych na powierzchni wynajętej 3 508 657 mkw.,). Drugą pozycję w tym rankingu zajmują targi w branży „Inżynieria przemysłowa, maszyny, narzędzia, artykuły żelazne” (stanowią one 9% całkowitej powierzchni targowej wynajętej, objętej Raportem – 184 targi zostały zorganizowane na powierzchni 2 484 221 mkw). Trzecie miejsce zajmują targi w branży „Budownictwo, infrastruktura” ” (stanowią one 8 % powierzchni targowej wynajętej, objętej Raportem – 161 imprez zorganizowano na powierzchni wynajętej 2 281 680 mkw.). Na kolejnych miejscach plasują się następujące branże targowe: „Żywność i napoje, przemysł hotelarsko– gastronomiczny” (8% powierzchni targowej objętej Raportem – 238 targów zorganizowano na powierzchni 2 234 792 mkw.; „Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo” (8% powierzchni targowej objętej Raportem – 144 targi zorganizowano na powierzchni 2 112 197 mkw.; targi „wielobranżowe” (7% powierzchni targowej wynajętej objętej Raportem – na powierzchni 2 039 683 mkw. zorganizowano 146 targów); „Tekstylia, odzież, moda” (6% powierzchni targowej objętej Raportem – 180 targów zorganizowano na powierzchni wynajętej 1 685 372 mkw.); „Meble, wyposażenie wnętrz” (6% powierzchni targowej objętej Raportem – 160 targów zorganizowano na powierzchni wynajętej 1 676 949 mkw.); „Samochody, motocykle” (5% – 1 359 094 mkw.; 84 targi); „Transport, logistyka, gospodarka morska” (4% – 1 121 045 mkw.; 78 targów; „Artykuły luksusowe, gospodarstwo domowe, upominki, zabawki (3% – 826 471 mkw.; 58 targów; „Zdrowie, sprzęt medyczny” (3% – 755 093 mkw.; 105 targów); „Usługi biznesowe, handel detaliczny” (3% – 714 857 mkw.; 161 targów); „Technologia informacyjna, telekomunikacja” (2% – 584 556 mkw.; 71 targów); „Podróże” (2% – 508 988 mkw.; 45 targów); „Energia, ropa naftowa, gaz ziemny” (2% – 473 266 mkw.; 49 targów); „Biżuteria, zegarki, akcesoria” (2% – 426 957 mkw.; 53 targi); „Elektronika, komponenty” (1% – 379 130 mkw., 38 targów); „Poligrafia, opakowania” (1% – 359 249 mkw.; 27 targów); „Edukacja” (1% – 358 183 mkw.; 111 targów); „Bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, obrona” (1% – 346 359 mkw.; 34 targi); „Chemia” (1,2% – 318 885 mkw.; 28 targów); :Ochrona środowiska” (poniżej 1% – 263 174 mkw.; 54 targi); „Uroda, kosmetyki” (poniżej 1% – 234 832 mkw.; 38 targów; „Przemysł lotniczy i kosmiczny” (poniżej 1% – 186 123 mkw.; 11 targów); „Nieruchomości (poniżej 1% – 134 059 mkw.; 40 targów); „Przemysł optyczny (poniżej 1% – 77 178 mkw.; 5 targów. Źródło: www.ufi.org ; Raport Euro Fair Statistics 2016, UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, wrzesień 2017 r.