UFI opublikowało Raport Euro Fair Statistics 2015: potwierdzone audytem statystyki targów w 23 państwach

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego opublikowało doroczny raport Euro Fair Statistics 2015 (Europejskie Statystyki Targowe 2015). Raport prezentuje najnowsze dane statystyczne targów z 23 państw europejskiego rynku targowego. W oparciu o oficjalne dane uzyskane od czternastu organizacji, UFI opracowało publikację, która zawiera potwierdzone audytem statystyki 2 420 targów i wystaw zorganizowanych w 2015 roku, na powierzchni targowej wynajętej ogółem 24,8 mln mkw. Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI, stwierdził: „Z satysfakcją prezentujemy to obszerne zestawienie danych statystycznych na temat rynków targowych Europy. Szacujemy, że targi opisane w naszym raporcie stanowią około połowy europejskiego rynku targowego w kategorii powierzchni wynajętej na targach (tzw. powierzchni netto). Publikacja ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwom dostępu do wiarygodnych danych statystycznych targów w 23 krajach.” W targach i wystawach ujętych w Raporcie UFI za 2014 rok, zorganizowanych przez 782 organizatorów targów, udział wzięło 677 146 wystawców oraz 67,3 mln zwiedzających. Z analizy wynika, że 35% zaprezentowanych targów skierowanych było do profesjonalistów z różnych sektorów gospodarki, 31% targów – do szerokiej publiczności, a 34% imprez – jednocześnie do obu grup docelowych. Raport Euro Fair Statistics to ważne źródło wiarygodnych, neutralnych danych statystycznych, z których korzystają uczestnicy rynku targowego. Na podstawie tych danych można przeprowadzać analizy trendów regionalnych i globalnych. Raport Euro Fair Statistics 2015, obok innych wyników badań, dostępny jest na stronie internetowej UFI (www.ufi.org/research). Zgodnie z misją UFI, aby służyć całej branży targowej istotnymi danymi na temat rynku targowego, Raport dostępny jest bezpłatnie. Celem UFI jest konsekwentnie poszerzać zakres geograficzny objęty projektem badawczym. Już po raz drugi w Raporcie prezentowane są statystyki szwajcarskie. Z uwagi na różny poziom rozwoju i zróżnicowanie poszczególnych rynków targowych, metody obliczania danych statystycznych w poszczególnych państwach nieco różnią się lecz krajowe organizacje realizujące i koordynujące audyt, które przekazały dane z badania do Raportu UFI, gwarantują wysoką jakość tych statystyk. UFI wyraziło przekonanie, iż tam gdzie jest to możliwe, audyt powinien być realizowany w sposób systematyczny i ciągły, aby dane liczbowe były porównywalne, a także aby możliwe było kojarzenie danych konkretnych targów z nazwą ich audytora. Dane statystyczne targów za 2015 rok ujęte w raporcie Europejskie Statystyki Targowe przekazały następujące organizacje: AEFI (Włochy), AFE (Hiszpania), BDO Associates (Portugalia), CENTREX (Europa Środkowowschodnia), CLC Vecta (Holandia), Expo-Event.Live Communication Verband Schweiz (Szwajcaria), FEBELUX (Belgia Luksemburg), FKM Niemcy, FKM Austria, FUTFO (Finlandia), SFC (Szwecja), UNIMEV-OJS (Francja), RUEF (Rosja) and UCCET (Turcja). W Raporcie UFI za 2015 rok zaprezentowane zostały targi z następujących 23 rynków: Austria (23 targi), Belgia (61), Bułgaria (5), Chorwacja (5), Republika Czeska (30), Finlandia (66), Francja (579), Niemcy (198), Węgry (15), Włochy (181), Luksemburg (11), Mołdawia (2), Polska (199), Portugalia (31), Rumunia (12), Rosja (150), Serbia (2), Słowenia (1), Hiszpania (261), Szwecja (32), Szwajcaria (84), Holandia (29), Turcja (419), Ukraina (24 targi). Źródło: www.ufi.org