UFI i EMECA odnowiły i wzmacniają Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemyslu Targowego oraz EMECA, Stowarzyszenie Głównych Europejskich Centrów Targowych, podpisały porozumienie o kontynuacji Europejskiego Porozumienia Przemyslu Targowego, którego celem jest reprezentowanie interesów przemysłu targowego wobec struktur Unii Europejskiej w Brukseli.

Będące wynikiem współpracy organizacji porozumienie zostało przedłużone na kolejne trzy lata i otrzymało wsparcie. Funkcję sekretarza generalnego będzie w dalszym ciągu pełnić Barbara Weizsäcker.

“Od momentu kiedy EEIA zostało powołane, to jest od 2012 roku, stało się ono głosem europejskich targów i przedsięborstw działajacych w branży targów i eventów, z sukcesem prowadzące działania lobbingowe na rzecz przemysłu targowego, pomagające wzmocnić dialog z decydentami politycznymi w Brukseli. Cieszymy się, że będziemy mieli to wsparcie przez kolejne trzy lata i że wspólnie komunikować będziemy obchody Global Exhibitions Day”, skomentował Corrado Peraboni, Prezydent UFI.

“Projekt Business Beyond Borders z funduszy Uniii Europejskiej pokazał już jak wazna jest ta współpraca – zarówno w aspekcie lobbing, jak i w praktyce. EMECA w pełni wspiera te działania i oczekuje na dalszy pomyślny rozwój sytuacji”, powiedział Claude Membrez, Prezydent EMECA.

O Europejskim Porozumieniu Przemysłu Targowego EEIA 

Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego jest wynikiem współpracy europejskich członków UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego oraz EMECA  Stowarzyszenia Głównych Europejskich Centrów Targowych. Powołane do życia w 2012 roku, reprezentuje wspólne interesy europejskich organizatorów targów i operatorów obiektów targowych przed instytucjami unijnymi i interesariuszami branży w Brukseli.  Promuje znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego, monitoruje zagadnienia będące przedmiotem uwagi Unii europejskiej oraz działa na rzecz tworzenia korzystnych warunków środowiska operacyjnego w Unii i na całym świecie,  w którym funkcjonują targi.

Więcej informacji na stronach: www.exhibition-alliance.eu   www.ufi.org   www.emeca.eu

O Business Beyond Borders  (BBB)

Business Beyond Borders to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu pomoc przedsiębiorstwom,  w szczególności Małych i Średnim (MSP) i Klastrom z całego świata rozwijać współpracę międzynarodową, a w efekcie przyczynić się do wzrostu gospodarczego w  Europie i poza nią. Chodzi o udzielanie dodatkowego wsparcia finansowego przedsiębiorstwom uczestniczącym w targach międzynarodowych, poprzez organizację relacji biznesowych w ramach imprez kooperacyjnych Business-to-Busines (B2B) i Cluster-to-Cluster (C2C), a także poprzez wspieranie rozwoju działalności firm na rynkach docelowych (m.in. w Australii, Afryce Południowej, Indiach, Chile, Iranie). Więcej informacji na:  www.businessbeyondborders.info

 O EMECA  
Zrzeszone w organizacji EMECA 22 obiekty targowe i ich operatorzy goszczą i organizują co roku ogółem 1 900 targów, z czego   ponad 1 500 odbywa się w Europe, na powierzchni targowej wynajętej wielkości niemal 38 milionów metrów kwadratowych. Udział w tych targach bierze około 360 000 wystawców i ponad  41,6 miliona zwiedzających. Więcej informacji na:  http://www.emeca.eu/

0 UFI
UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego jest wiodącym światowym stowarzyszeniem zrzeszającym organzatorów targów i operatorów obiektów targowych, a także najważniejsze krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe oraz wybranych partnerów przemysłu targowego. Podstawowym celem UFI jest reprezentować, promować i wspierać interesy gospodarcze członkow oraz całej branży targowej. UFI reprezentuje bezpośrednio około 50 000 zatrudnionych wprzemyśle targowym na świecie, a także blisko współpracuje z 50 stowarzyszeniami krajowymi I regionalnymi.

Źródło:  www.ufi.org , UFI, Paryż, 6 czerwca 2018.