Udana współpraca PIPT i CENTREX będzie kontynuowana

W latach 2014-2016 będzie kontynuowany audyt polskich statystyk targowych przez CENTREX. Umowę o dalszej współpracy w zakresie audytu danych statystycznych targów organizowanych przez Członków PIPT, podpisały w dniu 28 października 2013 r., podczas Zimowego Zjazdu PIPT w Sandomierzu, Polska Izba Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych. To kolejny etap trwającej już kilkanaście lat współpracy obu organizacji targowych. Organizacja CENTREX realizuje audyt polskich statystyk targowych dla PIPT od 2008 roku. Historia współpracy PIPT i CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych jest jednak znacznie dłuższa, bowiem już w 2000 r. ówczesna Polska Korporacja Targowa, korzystając z doświadczeń czołowych zagranicznych organizacji targowych, m.in. CENTREX-u zrzeszającego największych organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej, a także UFI i AUMA, przyjęła własne standardy i definicje statystyczne dla targów w Polsce i podjęła decyzję o poddaniu statystyk targowych profesjonalnemu audytowi. Wówczas realizację audytu zlecono firmie BDO Polska. Wynikiem współpracy PIPT i CENTREX jest publikacja polskich danych statystycznych targów w unikatowych międzynarodowych raportach statystycznych. – Od 2008 roku, dzięki owocnej współpracy z CENTREX, ma miejsce międzynarodowa promocja danych statystycznych polskich targów organizowanych przez Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Raport statystyczny CENTREX jest jedynym tego typu wydawnictwem branżowym w Europie Środkowowschodniej. Raport za 2012 rok prezentuje statystyki 330 targów zorganizowanych przez 28 organizatorów – członków CENTREX i członków PIPT, w 29 miastach Europy Środkowowschodniej. Natomiast opublikowana w końcu lata najnowsza edycja raportu UFI Euro Fair Statistics 2012 zawiera potwierdzone audytem statystyki prawie 2500 targów zorganizowanych w 23 państwach w 2012 roku, w tym 220 targów w Polsce – mówi Marzenna Łukaszewicz, dyrektor Biura PIPT. – Współpraca PIPT i CENTREX nie ogranicza się tylko do audytu statystyk targowych. Obejmuje ona także szereg inicjatyw o charakterze promocyjno- edukacyjnym oraz badawczym. Wśród projektów propagujących edukację targową na pewno na uwagę zasługują organizowane wspólnie międzynarodowe konferencje naukowe („Edukacja targowa w Świecie, w Europie i w Polsce” (Poznań, 2011), „Międzynarodowa oferta w zakresie edukacji targowej i kierunki jej rozwoju” (Gdańsk 2012). PIPT i CENTREX były także organizatorami innowacyjnego międzynarodowego konkursu dla studentów „Wizja targów do 2020 roku”, który swój finał miał w zeszłym roku – dodaje Halina Trawa, wicedyrektor Biura PIPT. Żródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, grudzień 2013 r.