Tomasz Kobierski w międzynarodowym zarządzie UFI!

Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP oraz prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w zarządzie UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego!

Wybory odbywają się co trzy lata spośród przedstawicieli oddziałów UFI na całym świecie. Zadaniem zarządu jest wdrażanie decyzji podjętych na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym, opracowywanie polityki UFI oraz przygotowywanie wszelkich propozycji rozwoju rynku targowego. Kadencja trwa trzy lata – od listopada 2023 do 2026 roku.

Gratulujemy!

Pozostali członkowie zarządu

UFI to globalne stowarzyszenie wiodących na świecie organizatorów targów i właścicieli terenów targowych, a także najważniejszych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń wystawienniczych oraz wybranych partnerów branży targowej.

Źródło/fot: Grupa MTP