Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP, wybrany Prezesem Rady PIPT!

Z dniem 25 czerwca 2020 roku Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie) objął funkcję Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Wczoraj Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyborów uzupełniających do Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, najważniejszego organu decyzyjnego pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, w wyniku których do składu Rady PIPT dołączyli Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP oraz Paweł Orłowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Rada PIPT na posiedzeniu w tym samym dniu, wybrała jednogłośnie Tomasza Kobierskiego na funkcję Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Serdecznie gratulujemy!

Tomasz Kobierski zasiada w zarządzie Grupy MTP od 2007 roku, wcześniej w roli wiceprezesa a od maja 2020 jako prezes zarządu. Od 2017 roku jest członkiem prestiżowej Rady Dyrektorów UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, która podejmuje decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe. Tomasz Kobierski jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Targi Lublin S.A. oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Droma. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów menedżerski Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie. Od początku swojej kariery zawodowej, to jest od 1998 roku, jest związany z Grupą MTP.