Telekonferencja Konfederacja Lewiatan w temacie COVID-19 – postulaty branż

Dzisiaj odbyła się telekonferencja Konfederacji Lewiatan w temacie COVID-19 z udziałem Maciej Witucki, Prezydenta Konfederacji Lewiatan i Henryki Bochniarz, Przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz przedstawicieli organizacji branżowych stowarzyszonych w Konfederacji. Ze strony Izby prelegentem była Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.


Dyskusja dotyczyła gwałtownego rozwoju drugiej fali pandemii COVID19 i wynikających z tego zagrożeń dla gospodarki oraz niezbędnych działań wymagających pilnego podjęcia dla ochrony gospodarki, branż i przedsiębiorstw. Prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie: Jakie działania należy podjąć dla ochrony firm i miejsc pracy przed ekonomicznymi skutkami rozwoju pandemii, jakie powinny być działania i obszary priorytetowe?
Zaproponowane przez prelegentów propozycje zostaną przedstawione, jako wspólne postulaty i przesłane do rządu z ramienia Konfederacji Lewiatan.
PIPT przekazała aktualne informacje o stanie branży targowej “Polska branża targowa 2020 – konsekwencje pandemii koronawirusa” oraz POSTULATY PIPT.