Targi tematem Raportu Branżowego Pulsu Biznesu

Zapraszamy do współpracy! Już pod koniec stycznie br. ukaże się Raport Branżowy Pulsu Biznesu PB+ Targi – tradycyjnie już Polska Izba Przemysłu Targowego będzie merytorycznie wspomagać Redakcję PB. Tematyką tego dodatku będą m.in. 1. Po co się dziś jeździ na targi? 2. Kto w tym biznesie rządzi? 3. Nie tylko za swoje – możliwość uzyskania dofinansowania udziału w krajowych i zagranicznych imprezach targowych – dostępne fundusze i warunki otrzymania dotacji. 4. Kalendarz wybranych, najważniejszych imprez targowych w kraju i za granicą na 2015 r. Zachęcamy Państwa do merytorycznego i komercyjnego udziału w dodatku – prosimy o kontakt z Biurem PIPT, a w sprawie reklamy szczegółowych informacji udzieli Państwu p. Karolina Kaleta z Pulsu Biznesu (k.kaleta@pb.pl tel. 22 333 9886).