Targi odmrożone – w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja!

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia, która przywraca możliwość organizowania targów, wystaw i kongresów:
 
Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1osoba na 15m2powierzchni pomieszczenia