Targi oczami pokolenia Z – spotkanie branży targowej ze studentami

W dniu 2 czerwca 2022 r., w ramach obchodów Global Exhibitions Day GED 2022, odbyło się w Warszawskim Centrum Expo XXI spotkanie ekspertów branży targowej – przedstawicieli Polskiej Izby Przemysłu Targowego ze studentami Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  pod hasłem “Targi oczami pokolenia Z”.

Inicjatorem spotkania była Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT. Spotkanie wspólnie z PIPT zorganizowali studenci Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

 

 

Honorowy patronat nad Wydarzeniem objęła Polska Organizacja Turystyczna oraz Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Federacja Przedsiębiorców Polskich i Rada Przemysku Spotkań i Wydarzeń TUgether.

Patronatu medialnego udzielili:

Partnerzy Wydarzenia:

Gośćmi Wydarzenia byli:

o   Pan Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula

 • Pan Łukasz Adamowicz Prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Tugether

o   Pani Joanna Gorczyca – Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PZU  SA/PZU Życie SA          

 • Pan dr habMarcin Gębarowski – Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie
 • Pan Paweł Nikliński Wiceprezes Targi w Krakowie

o   Pani Edyta Niemyjska – Dyrektor Biura Projektów w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula

o   Pani Jolanta Strasz – Sekretarz Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula                       

oraz

 • studenci Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kluczowym punktem Wydarzenia był dialog na styku pokoleń – ekspertów branży targowej raz przedstawicieli pokolenia młodych profesjonalistów, którzy już wkroczyli na rynek pracy, lub za chwilę na nim się znajdą.

Z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Targowego, której jedną z ról jest propagowanie idei targów, m.in. również wśród pokolenia młodych profesjonalistów, powstała koncepcja stworzenia forum dialogu między ekspertami branży targowej i przedstawicielami młodego pokolenia.

W dialogu wzięli udział eksperci branży targowej:

 • Pani Ewa Woch– wiceprezes zarządu, Targi w Krakowie
 • Pani Agnieszka Wicha-Dauksza– Dyrektor Wydziału Public Relations, Targi Kielce
 • Pani Sabrina Żymierska – Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP
 • Pan Davide Odella – wiceprezes zarządu, Warszawskie Centrum EXPO XXI

oraz

przedstawicie Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula:

 • Pani Nadzeya Melnik
 • Pani Nikola Naus

i

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 • Pani Marta Matras
 • Pani Alicja Liszka

Moderatorem spotkania była Pani Magdalena Kondas redaktor naczelna, Meetingplanner.pl, przewodnicząca Rady Biznesu SGTiH Vistula.

Całe wydarzenia prowadzili Dr Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz dr hab. Krzysztof Celuch, prof. profesor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula.

Celem dialogu było spojrzenie na targi oczami młodego pokolenia, pokolenia Z, ludzi dorastających w dynamicznie zmieniającym się świecie, w wirtualnej rzeczywistości, w globalnej przestrzeni bez granic.

Spotkanie, które się odbyło jest dobrym punktem wyjścia do dalszych rozmów, dyskusji, dialogu, których celem będzie wspólne tworzenie przyszłości targów. Rozmowa ekspertów branży targowej i studentów może być wstępem do projektowania wydarzeń i zaproszeń na te wydarzenia skrojonych na miarę pokolenia młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Ożywiony dialog w kameralnej atmosferze okazał się niezwykle interesujący. Studenci, podpierając się swoimi doświadczeniami
z EXPO 2020 w Dubaju, wskazywali co jest dla nich ważne w kontekście udziału w targach. Oto kilka z wielu konkluzji:

 • Festiwalizacja targów – nie tylko same stoiska prezentujące produkty, czy usługi, ale zdecydowanie eventy towarzyszące – jednak z umiarem, aby nie nastąpiło przebodźcowanie.
 • Szeroko pojęta otwartość, dostępność i dostosowanie do różnych grup wiekowych, czy niepełnosprawności.
 • Spotkania twarzą w twarz, relacje bezpośrednie, celebrowanie takich spotkań.
 • Ekologia w każdym elemencie wydarzenia – młodzi ludzie podkreślali, że dzisiaj jeśli coś nie jest ekologiczne to w ich oczach jest passe.
 • Możliwość doświadczania targów wszystkimi zmysłami.
 • Możliwość zobaczenia „wszystkiego i wszystkich” w jednym miejscu.

Wydaje się, że spotkanie to było potrzebne, a konkluzje, które się w dialogu studentów z ekspertami branży targowej pojawiły będą inspiracją do tworzenia nowych wydarzeń targowych.