Targi AMBERIF

Marzena Leś, Sales Director S&A, Firma S&A

 

Jubilerstwo jest jedną z najstarszych branż i dlatego opartą o tradycyjne podejście do prowadzenia biznesu. Wysoka wartość produktu i użycie szlachetnych materiałów sprawiają, że relacje biznesowe opierają się na zaufaniu i kontakt bezpośredni ma tu kluczowe znaczenie. Sam produkt ocenia się zwracając uwagę na drobne detale, jakość wykończenia, użyte kamienie szlachetne. Biorąc pod uwagę wysoką wartość przedmiotu w stosunku do jego niewielkich rozmiarów niezbędna tu jest bezpośrednia, osobista, naoczna ocena pod kątem jakości, funkcjonalności, proporcji i atrakcyjności wizualnej w stosunku do ceny.

Targi pozwalają na spełnienie kluczowych wymagań stawianych branży jubilerskiej – nawiązania bezpośredniej relacji pomiędzy kupcem a producentem jak i wyboru oferowanych dóbr.

Targi są też miejscem wymiany doświadczeń, obserwacji trendów i pozyskiwania nowych kontaktów handlowych.

Z punktu widzenia producentów udział w targach to ważny czynnik mobilizacyjny – konieczność przygotowania premierowych kolekcji, materiałów informacyjnych i reklamowych, udziału w konkursach projektowych, pokazach, seminariach. Bez specjalistycznych targów, do których corocznie się przygotowujemy rytm dotychczasowej aktywności biznesowej uległby zachwianiu, a planowanie cykli produkcyjnych stałoby się dużo bardziej nieprzewidywalne.