Targi AMBERIF

Art7 Sp. z o.o. Sp. k. Gdańsk

 

Epidemia covid19 przyniosła okres niepewności i stagnacji w branży.  Zamrożenie marcowej edycji targów, która zawsze pozwalała nam na efektywne rozpoczęcie sezonu,  spowodowało zatrzymanie relacji biznesowych i co za tym idzie pozbawiło możliwości spotkań z naszymi kontrahentami. Efektem tego jest nie tylko spadek ilości realizowanych zamówień , ale też brak informacji zwrotnej od naszych kontrahentów, co do upodobań zakupowych klienta ostatecznego, a to z kolei wpływało na politykę projektową firmy.

Dodatkowo wstrzymanie promocji targowej, w której nasza firma aktywnie uczestniczy od wielu lat odebrało nam możliwość pozyskania nowych klientów.

Brak targów to też brak wydarzeń około targowych – wystaw, czy pokazów – które są zawsze okazją do promocji produktu i zacieśniania relacji biznesowej z kontrahentami.

Ponadto dla nas targi to nie tylko miejsce spotkań z klientami, ale miejsce spotkań rozmaitych ludzi – od kupców, poprzez artystów z różnych dziedzin, dziennikarzy, czy osoby ze świata nauki. Wszystko to stwarza atmosferę sprzyjającą wymianie myśli, swoistą platformę łączącą biznes i sztukę projektową – na styku tych dwóch światów umiejscawiamy naszą działalność.

Warto dodać, że sam okres przygotowywania się do targów jest dla nas mobilizujący – stawia przed nami wyzwanie najlepszego zaprezentowania się, a co za tym idzie przygotowania nowych materiałów promocyjnych i nowych rozwiązań wzorniczych. Celem takich działań jest pozyskanie opinii naszych kontrahentów oraz pozostałych gości targów, co pozwala nam na ciągły rozwój.

Podsumowując – odczuliśmy negatywnie to, że nie odbyła się marcowa edycja i nasze długoletnie uczestnictwo w targach upewnia nas, że są one potrzebne. Sytuacja targowa to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, którego nie zastąpią targi wirtualne, czy spotkania biznesowe online.