Rozliczenie Tarczy PFR 1.0. – strona PFR
Rozliczenie Tarczy PFR 1.0. – Książeczka QA Kancelaria BBS i Wspólnicy
Rozliczenie tarczy PFR 1.0. – link do webinarium aktywny do 15.03.2021 r.
Tarcza PFR 2.0. – strona programu
Tarcza PFR 2.0. – Prezentacja 1
Tarcza PFR 2.0. – Prezentacja 2
Regulamin Programu
Lista branż i PKD podlegających programowi i sposób ich weryfikacji
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Inne:
  •  Wyjaśnienie dotyczące definicji „Kosztów Stałych” oraz zasad wydatkowania uzyskanej Subwencji Finansowej
  • Wszyscy, którzy starają się o tarczę PFR 2.0 – proszę zwrócić uwagę w regulaminie tarczy na par. 14  ust. 1 lit. I :

    Beneficjent zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych).

    Jest o tyle ważne, że PFR (wdg. par.16) ma prawo do wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, w przypadku:

    stwierdzenia, że którekolwiek oświadczenie, informacja lub dokument przedstawione Bankowi lub PFR w treści, lub w związku z, Wnioskiem, Odwołaniem lub Umową Subwencji Finansowej jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;

    1. b ) stwierdzenia, że Beneficjent nie spełniał któregokolwiek z Warunków Programowych w dacie, w której zobowiązany był go spełniać;