Tarcza PFR 2.0 poszerzona o kod 73.11 Z!

Dzięki wielomiesięcznym działaniom lobbingowym Izby, oraz zaangażowaniu Członków Izby kod PKD 73.11 Z (budowa stoisk targowych), dzięki uchwale Rady Ministrów, został uwzględniony w Tarczy 2.0 Polski Fundusz Rozwoju.

Rozszerzenie liczby branż do 45, całkowite umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla najbardziej poszkodowanych firm czy rozszerzenie możliwości skorzystania z Tarczy 2.0 – to kluczowe postanowienia zawarte w przyjętej przez Radę Ministrów uchwale w sprawie rządowego programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm.

Uchwała Rady Ministrów z 5 stycznia 2021 to ostatni krok w kierunku uruchomienia Tarczy Finansowej PFR 2.0 – programu, który rekompensuje przedsiębiorstwom straty poniesione w wyniku pandemii.

Po licznych konsultacjach z przedstawicielami branż w uchwale zostały przyjęte zapisy, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa mogą liczyć m.in. na:

  • Umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych, bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Zakładana kwota umorzenia wyniesie łącznie ok. 6,7 mld zł.
  • W treści uchwały rozszerzona została lista kodów PKD – z 38 do 45.
  • Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 będą mogły skorzystać także firmy, które nie mały osób zatrudnionych na etatach w grudniu 2019 roku, ale zatrudniały pracowników w lipcu 2020 roku. Ten zapis jest jednym z ważnych rezultatów konsultacji z przedstawicielami branż.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 zostanie uruchomiona 15 stycznia. Od tego dnia aż do końca lutego najbardziej poszkodowani przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek o subwencje za pomocą systemów bankowości elektronicznej. Zgodnie z założeniami, program skierowany jest do kilkudziesięciu tysięcy firm, a szacowane wsparcie w ramach Tarczy 2.0 to 13 mld zł. Łącznie z umorzeniem subwencji w ramach Tarczy 1.0 strumień finansowego wsparcia, który popłynie do 45 najbardziej poszkodowanych branż może wynieść 20 mld zł.

Szczegóły na stronach Polskiego Funduszu Rozwoju.

Żródlo: PFR; Meeting Planner