Tarcza 6.0 dobre i złe wieści

Przygotowany przez rząd pakiet pomocowy to kolejny krok do przodu jednak nadal działający wybiórczo – kluczowy przy otrzymaniu wsparcia będzie kod PKD.

 

Zła informacja jest taka, że rząd po raz kolejny nie uwzględnia kodów, o które PIPT wielokrotnie apelowała w setkach pism wysłanych do premiera, wicepremiera, senatorów i posłów. Chodzi o następujące kody PKD:

  • 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym kodem PKD działają obiekty targowe i konferencyjne wynajmujące powierzchnię wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów
  • 73.11.Z  – działalność agencji reklamowych: pod tym kodem PKD działają firmy projektujące i budujące stoiska targowe, wystawy i branding kongresowy
  • 52.29.C  – działalność pozostałych agencji transportowych:  pod tym kodem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej.

Polska Izba Przemysłu Targowego nie poddaje się i podejmuje dalsze działania mające na celu uwzględnienie ww. PKD w instrumentach wsparcia rządowego.  18-19.11.2020 r. na posiedzeniu Sejmu będzie głosowanie nad projektem Tarczy 6.0.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, iż udało nam się wywalczyć to, że:

  • o zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem PKD m.in. PKD 82.30.Z
  • przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem PKD 82.30.Z będą mogli skorzystać ze świadczenia postojowego (w poprzednich tarczach branża targowa była wykluczona z tej formy wsparcia). Świadczenie ma być jednorazowe. Tu trzeba spełnić warunek spadku przychodu o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. 
  • przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem PKD 82.30.Z będą mogli ubiegać się pomoc w postaci jednorazowej dotacji w wysokości 5 000 zł. Warunkiem jej uzyskania również będzie spadek przychodów o 40 proc. w październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Z szacunków PIPT wynika, że ok 50% firm działających w branży targowej posiada kod PKD 82.30.Z jako rodzaj przeważającej działalności.

Przypominamy również, że z deklaracji Premiera Morawickiego składanych publicznie wynika również, że abolicja składek ZUS będzie w razie potrzeby przesuwana na kolejne miesiące.