Aktualnie dostępne narzędzia wsparcia dla przedsiębiorstw

Przypominamy, iż w dalszym ciągu firmy  poszkodowane przez COVID19 mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programów instytucji rozwoju Grupy PFR. W ramach Grupy PFR działa, m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). BGK oferuje następujące produkty: kredyty obrotowe na bieżące zobowiązania…

czytaj dalej