Projekt Monter Expo – reaktywacja

W odpowiedzi na potrzeby Członków, a w szczególności firm projektujących i budujących stoiska targowe Polska Izba Przemysłu Targowego w 2019 roku rozpoczęła projekt Monter Expo. W związku z coraz większymi trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników obsługujących montaż i demontaż ekspozycji targowych Izba podjęła się działań zmierzających do poprawy tej sytuacji….

czytaj dalej