Klub Studenta przy Polskiej Izbie Przemysłu Targowego #MłodziNaTargach

PARTNERZY KLUBU Klub Studenta przy Polskiej Izbie Przemysłu Targowego  #MłodziNaTargach 01. luty 2023 r Działania: Klub Studenta realizuje swoją misję poprzez następujące działania: Organizację webinariów dla studentów o: działalności Izby; znaczeniu wydarzeń wystawienniczych dla polskiej gospodarki; ekologicznych aspektach organizowania targów; designie; roli różnic kulturowych w rozmowach targowych; przygotowaniu zasobów ludzkich...
czytaj dalej