Badania PIPT polskiego rynku targowego

        Badania rynku targowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz Urzędu Statystycznego w Poznaniu? Jak duża jest obecnie branża targowa w Polsce? Jakie straty w branży targowej i okołotargowej spowodowała pandemia Covid-19? Na te pytania postara się odpowiedzieć Polska Izba Przemysłu Targowego oraz Urząd Statystyczny w Pozowaniu, przeprowadzając…

czytaj dalej