Szkolenie PIPT i GIODO

Polska Izba Przemysłu Targowego i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wraz z partnerem strategicznym Expo XXI Warszawa zapraszają na szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych – obowiązki przedsiębiorców w świetle nowych przepisów prawa od 1 stycznia 2015 r.” Szkolenie, które odbędzie się 18 maja br. w Expo XXI Warszawa w godzinach od godz.11-15 w sali C (Hala 2) dedykowane będzie branży targowej oraz branży MICE. Od 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która dotyczy zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. W ramach szeregu przepisów, które weszły w życie, znajdują się 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczące ochrony danych osobowych. Najważniejsze zmiany w przepisach ochrony danych to wariantywnie: obowiązek firmy do wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI) i zgłoszenia tej osoby imiennie do GIODO lub rejestracja zbiorów do GIODO. ABI ma obowiązek kontrolować i nadzorować właściwe przetwarzanie danych osobowych w organizacji. Już wkrótce, tj. 30 czerwca 2015 r., mija okres przejściowy, po zakończeniu którego brak dokumentacji i naruszenie ustawy może wiązać się z nałożeniem wysokich grzywien (zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych – od 10 do 200 tys. PLN) . Wystarczy, że zatrudnia się choćby jednego pracownika lub współpracuje się z tylko z jednym klientem – wówczas zachodzi obowiązek spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Szkolenie, które poprowadzą eksperci z GIODO, ma na celu praktyczne przygotowanie firm z sektora targowego oraz branży MICE do prawidłowego przetwarzania danych osobowych (w załączniku program szkolenia). Poniżej załączamy formularze zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz program. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w szkoleniu do dnia 11 maja 2015 włącznie na adres email: info@polfair.com.pl lub nr faxu (61) 866 10 53. Formularz zgłoszeniowy dla Członków PIPT, SBE, SKKP Formularz zgłoszeniowy dla firm niezrzeszonych Program szkolenia