W ramach Akademii PIPT „Warto wiedzieć więcej” oferujemy Państwu szkolenia i warsztaty umiejętności praktycznych zarówno z obszarów twardych (m.in. finanse, zarządzanie strategiczne, podejmowanie decyzji, KPI, itp.), obszarów miękkich (m.in. komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, zarządzanie zespołem), jak również z zakresu tematów branżowych, związanych z szeroko pojętym rynkiem targowym.

Ofertę kierujemy zarówno do Członków PIPT, jak i do organizacji spoza Izby.

Ceny dla członków PIPT są niższe o 50% od cen proponowanych pozostałym potencjalnym uczestnikom szkoleń.

Szkolenia odbywają się średnio raz na 2 miesiące.

O nadchodzących szkoleniach będziemy informować Członków Izby w Biuletynie Członkowskim (Newsletter).  

Informacje o szkoleniach będą również dostępne na niniejszej stronie w zakładce: Nadchodzące szkolenia.

Zachęcamy również Państwa do zgłaszania swoich potrzeb szkoleniowych