Szkoła ESG: umowa partnerska z KIG – zniżki dla Członków PIPT

Zgodnie porozumieniem z Krajową Izbą Gospodarczą – KIG PIPT otrzymała 10% zniżki dla swoich Członków na udział w Szkole ESG, której KIG jest współorganizatorem. Jest to pierwsza i na chwilę obecną jedyna instytucja szkoląca kompleksowo w obszarze ESG. 

Nowe przepisy unijne nakładają na firmy obowiązek raportowania działań z zakresu ESG Environmental, Social, Corporate governance (środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny). Szkoła ESG z kursami 3 i 5 dniowymi przygotowują do wdrożenia i raportowania ESG.

PIPT prowadzi również rozmowy w celu stworzenia, w ramach Szkoły ESG, szkolenia dedykowanego dla branży targowej. O efektach tych rozmów będziemy Państwa informować. 

Członkowie PIPT, którzy są zainteresowani wziąć udział w szkoleniach w ramach Szkoły ESG lub  przeszkolić swoich pracowników prosimy o kontakt z Janem Studenckim: j.studencki@polfair.com.pl  w celu otrzymania specjalnego kodu zniżkowego dedykowanego wyłącznie dla Członków PIPT.