System Wczesnego Ostrzegania – więcej czasu na zgłoszenia

UWAGA! PARP przedłuża naboru wniosków do Systemu Wczesnego Ostrzegania, wspierającego przedsiębiorców borykających się z okresowymi trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach programu SWO oferujemy możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, a także wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ze wsparcia mogą skorzystać małe i średnie firmy funkcjonujące na rynku co najmniej 12 miesięcy. Nowy termin zgłoszeń mija 15 lutego 2022 r.

Dowiedz się więcej na: System Wczesnego Ostrzegania – PARP – Centrum Rozwoju MŚP