Symboliczny początek budowy Polskiego Pawilonu na Expo w Dubaju

Tablicę informującą o rozpoczęciu budowy Polskiego Pawilonu na Expo 2020 odsłonili w poniedziałek w Dubaju Grażyna Ciurzyńska, pełniąca obowiązki Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), oraz Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu Grupy MTP wraz z przedstawicielami firmy FM Aldentro.

Udział Polski w Wystawie Światowej EXPO to projekt strategiczny z punktu widzenia realizacji celów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w latach 2020 – 2021. Przygotowania wkraczają w kluczową fazę. Dziś w sposób symboliczny rozpoczęliśmy budowę Pawilonu Polski. Projekt ten przyczyni się do wzmocnienia relacji gospodarczych naszego kraju z całym regionem Bliskiego Wschodu – mówi Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezes PAIH.

Na działce, na której ma powstać pawilon, trwają jeszcze pomiary geologiczne – mówi Tomasz Kobierski. W tym tygodniu rozpocznie się montaż zaplecza budowy, a po nim już prace ziemne – dodaje.

Kolejnymi etapami realizacji będą montaż stalowej konstrukcji, ścian zewnętrznych oraz drewnianej elewacji – mówi Filip Majchrowski Prezes FM Aldentro.

Pawilon Polski będzie główną areną prezentacji o Polsce podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Za jego budowę odpowiada konsorcjum polskich firm – Grupa MTP i FM Aldentro. Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji –zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: Technologia, Współpraca międzynarodowa i Natura. Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: „Creativity inspired by nature”.

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego Pawilonu Polski oraz ekspozycji wewnętrznej na Wystawę Światową EXPO 2020 w Dubaju wygrała warszawska pracownia WXCA. Architektura Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności. Tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową strukturę, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji – rzeźby kinetycznej wyobrażającej lecące stado ptaków.

Bogactwo naturalnej przyrody, różnorodność krajobrazu i strategiczne położenie w centrum Europy sprawiają, że Polska jest najważniejszym siedliskiem europejskich ptaków wędrownych. Zaproszenie odwiedzających do towarzyszenia tej wędrówce i przyjrzenia się obfitości polskiej awifauny stanowi okazję do rozwinięcia intrygującej, wielowątkowej opowieści nie tylko o pięknie polskiej natury, ale przede wszystkim o wymianie międzynarodowej, mobilności, eksporcie idei i myśli technologicznej. Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie.

EXPO 2020 w Dubaju rozpocznie się 20 października 2020 i potrwa do 10 kwietnia 2021.

Umowa na „Zaprojektowanie, budowę, utrzymanie techniczne i rozbiórkę Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich” obejmuje trzy etapy, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej Pawilonu Polski, uzyskanie zezwoleń budowlanych oraz zezwoleń Organizatora, budowę Pawilonu Polski wraz z instalacjami, wykończenie wnętrza budynku oraz ekspozycji, a także bieżące utrzymanie techniczne budynku i ekspozycji.

O konsorcjum Grupy MTP i FM Aldentro
Grupa MTP to lider wśród organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, który poza uznanymi w świecie biznesowymi imprezami targowymi, organizuje kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne, sportowe, w tym mega eventy, które rocznie przyciągają ponad 1,4 mln gości z całego świata. Prócz Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu odbywających się w Poznaniu, Warszawie i Katowiczach, Grupa MTP koordynowała także m.in. organizację części spotkań centralnych podczas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz pierwszego w historii Polski Zgromadzenia Narodowego odbywającego się poza terenem Warszawy.

FM ALDENTRO sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej ATM Grupa S.A. największego niezależnego producenta telewizyjnego w Polsce. Specjalizuje się w kompleksowej organizacji eventów, koncertów oraz wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą, posiadając ogromne zaplecze techniczne oraz doświadczenie profesjonalistów w tym zakresie. Dysponuje najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz logistycznymi.

O PAIH
Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest punktem pierwszego kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa na rzecz promocji Polski i polskiej gospodarki. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz polską myśl technologiczną. Pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również inwestycje bezpośrednie polskich i zagranicznych firm – ważny element zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Źródło: Grupa MTP