Światowy Dzień Targów – święto uczestników branży targowej z inicjatywy PIPT

Polska Izba Przemysłu Targowego jest pomysłodawcą ustanowienia Światowego Dnia Targów – jako dorocznego święta interesariuszy przemysłu targowego. PIPT proponuje, aby datą Światowego Dnia Targów był dzień 15 kwietnia. Proponowany termin nie jest przypadkowy. 15 kwietnia 1925 roku powstało UFI – Światowe Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, wiodąca organizacja targowa na świecie. Inicjatywa Polskiej Izby Przemysłu Targowego ma charakter promocyjny i edukacyjny. Światowy Dzień Targów ma przede wszystkim podnosić rolę targów jako skutecznego instrumentu komunikacji biznesowej i marketingu, a także promować znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego miast, regionów i kraju. – Idea Światowego Dnia Targów podkreśla ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Bezpośrednie relacje i kontakty, tak typowe dla wydarzeń targowych, budują zaufanie w biznesie przyczyniając się do jego rozwoju – mówi jeden z inicjatorów pomysłu Adam Gabrysiak, wiceprezes Rady Izby. – Mamy nadzieję, że Światowy Dzień Targów zwróci uwagę międzynarodowego biznesu i szerokiej publiczności, w tym mediów, na instytucje i przemysł targowy. Myślę, że to święto będzie dobrą okazją do uhonorowania wszystkich pracujących na rzecz targów – mówi Andrzej Byrt, Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego