Światowy Dzień Targów. Inicjatywa PIPT z poparciem branży

Polska Izba Przemysłu Targowego jest pomysłodawcą ustanowienia w dniu 15 kwietnia Światowego Dnia Targów – jako dorocznego święta interesariuszy przemysłu targowego. Proponowany termin nie jest przypadkowy. 15 kwietnia 1925 roku powstało UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego – wiodąca organizacja targowa na świecie. Inicjatywa PIPT była ponownie dyskutowana podczas 81. Kongresu UFI, który odbył się w dniach 29 października – 1 listopada br. w Bogocie. Podczas 81. Kongresu UFI tradycyjnie obradowały Komitet Stowarzyszeń UFI oraz Oddziały Regionalne (Europa, Azja – Pacyfik, Afryka – Bliski Wschód oraz Ameryka Łacińska). W trakcie czterodniowego spotkania poruszane były najważniejsze zagadnienia będące w centrum uwagi poszczególnych regionalnych i krajowych rynków targowych, w tym inicjatywy podnoszone przez PIPT. Światowy Dzień Targów z inicjatywy Polski Jednym z punktów obrad Komitetu Stowarzyszeń UFI była globalna promocja targów, w tym propozycja podjęcia działań i ustanowienia „Dnia Targów”. Przypomnijmy, że w 2011 roku Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podjęła uchwałę o inicjatywie ustanowienia w dniu 15 kwietnia corocznego Światowego Dnia Targów. Wybór tej daty nie jest przypadkowy – 15 kwietnia 1925 r. powstało UFI. Następnie Izba zwróciła się do prezydenta UFI z nadzieją, że polska inicjatywa zostanie podjęta przez międzynarodową organizację i decyzją walnego zgromadzenia UFI ustanowi Święto Targów. Obie organizacje targowe rozważały również, skierowanie inicjatywy do UNESCO jednakże, ze względu na trudności proceduralnie, nie udało się podjąć skutecznych kroków w tym kierunku. – Inicjatywa PIPT ma na celu zwrócenie uwagi międzynarodowego biznesu i szerszej publiczności, w tym mediów na targi i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju regionów oraz międzynarodowego biznesu i handlu” mówił wówczas prezes PIPT Andrzej Byrt, który kilkakrotnie zwracał się z propozycją Izby do Rady Dyrektorów UFI oraz na forum Komitetu Stowarzyszań, w którym działa nasza Izba. – podkreśla Marzenna Łukaszewicz, Dyrektor Biura PIPT. Potrzebna globalna promocja Obrady Komitetu Stowarzyszeń UFI w Bogocie w dużej części poświęcone były potrzebie globalnej promocji targów. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszeń targowych, w tym Polskiej Izby Przemysłu Targowego, promocja targów i przemysłu targowego jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi firmy działające w branży targów. Członkowie Komitetu Stowarzyszeń uważają, że koordynacja w skali globalnej treści komunikatów wysyłanych do najważniejszych grup docelowych, może w sposób istotny wzmocnić oddziaływanie przemysłu targowego na te grupy, którymi są organizacje branżowe, w tym izby przemysłowo – handlowe, zrzeszające przedsiębiorców, władze państwowe i lokalne władze samorządowe i przyszłe kadry branży targowej, w tym obecnych studentów wyższych uczelni. Wspólna idea Podczas posiedzenia Komitetu Stowarzyszeń w Bogocie reprezentanci krajowych organizacji targowych omawiali kampanie promocyjne podejmowane w ostatnim czasie przez stowarzyszenia z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA oraz polską inicjatywę ustanowienia Światowego Dnia Targów. – Stowarzyszenia targowe zrzeszone w UFI są zainteresowane konkretnymi działaniami promocyjnymi, które natychmiast można nagłośnić medialnie. Dlatego amerykańska organizacja targowa IAEE zaprezentowała akcję promocyjną „Exhibitions Day” (Dzień Targów), które to wydarzenie zrealizowano w połowie czerwca br. w Waszyngtonie na Wzgórzu Kapitol, z udziałem kilku organizacji amerykańskich wspierających przemysł targowy i eventowy. Wydarzenie idealnie wpisuje się w koncepcję Światowego Dnia Targów, który ma budować rolę targów jako skutecznego instrumentu komunikacji biznesowej i marketingu w strategii przedsiębiorstw, a zarazem zwracać baczną uwagę na znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego miast i regionów, a także w sferze internacjonalizacji, konkurencyjności i innowacyjności. – mówi Marzenna Łukaszewicz, dyrektor Biura PIPT, która reprezentowała Polską Izbę Przemysłu Targowego na posiedzeniu Komitetu Stowarzyszeń w Bogocie. – Jesteśmy przekonani, że to właśnie polska inicjatywa stała się przyczynkiem do aktualnej dyskusji w gronie międzynarodowym na temat potrzeby promocji targów. – dodaje M. Łukaszewicz Obecnie UFI planuje utworzenie grupy roboczej z udziałem stowarzyszeń targowych z Niemiec, USA i Polski przy wsparciu Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego (EEIA) i UFI celem podjęcia działań promujących Międzynarodowy Dzień Targów. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego