Światowy Dzień Targów 2016 – 8 czerwca 2016 połączył cały świat targowy … i przysporzył mu nowych przyjaciół

8 czerwca 2016 r. – pierwszy raz w historii, Polska Izba Przemysłu Targowego i jej ważni partnerzy biznesowi: CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych (Europa Środkowo- Wschodnia) i Krajowa Izba Gospodarcza, a także najważniejsze polskie organizacje branży MICE: Poland Convention Bureau POT, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP), meetingplanner.pl, Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE), Klub Agencji Eventowych – świętowali Światowy Dzień Targów 2016. Działo się to równolegle z podobnymi działaniami kilkudziesięciu stowarzyszeń targowych, setek organizatorów targów, operatorów obiektów targowych i firm świadczących usługi związane z organizacją targów ze wszystkich kontynentów, z całego świata. Sporo aktywności miało miejsce w kanałach komunikacji online i na platformach społecznościowych Twitter, Facebook, YouTube i LindedIn. Z okazji „Święta” ustanowionego przez UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, z inicjatywy m.in. Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w dniu 8 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyły się dwa wydarzenia. W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie PIPT, z udziałem Marka Kłoczki, wiceprezesa KIG i Michała Konwickiego, dyrektora Biura Statutowo- samorządowego KIG. Poprzedziło je sympatyczne wydarzenie artystyczne w prestiżowym Studio Bank. Krajowa Izba Gospodarcza, której PIPT jest członkiem, objęła obchody Światowego Dnia Targów 2016 swoim patronatem. W tym Dniu zasłużeni Członkowie PIPT otrzymali także z rąk Marka Kłoczki, wiceprezesa KIG, Medale 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej. Z kolei Szef Poland Convention Bureau POT, Krzysztof Celuch, podczas Walnego Zgromadzenia PIPT oficjalnie zaprosił Członków PIPT do współpracy przy realizacji projektu Poland Meetings Impact – pierwszego w Polsce, a siódmego na świecie badania, którego celem jest oszacowanie wartości ekonomicznej przemysłu spotkań. Romans targów i eventów przypieczętowany! W Światowy Dzień Targów 2016 Polska Izba Przemysłu Targowego oraz najważniejsze organizacje branży eventowej postanowiły „zalegalizować” trwający od wielu lat związek. Obie branże łączy wiele – w dobie obecnie niemal każdym targom towarzyszą liczne eventy. Podczas happeningu w Studio Bank w Warszawie, Magdalena Kondas, redaktor naczelna MeetingsPlanner.pl – w imieniu branży eventowej oraz Przemysław Trawa, prezes PIPT i szef Międzynarodowych Targów Poznańskich, symbolicznie zagrali rolę Panny Młodej i Pana Młodego.Świadkami uroczystości byli m.in. Andrzej Mochoń, przewodniczący CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych; Karoly Nagy, były wieloletni dyrektor CENTREX i członek honorowy PIPT; Michał Konwicki, PCC director, Krzysztof Celuch, Kierownik Poland Convention Bureau POT; Sławomir Wróblewski, sekretarz generalny SKKP – Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.
Po co Światowy Dzień Targów? Celem akcji „Światowy Dzień Targów 2016” jest wyeksponowanie znaczenia przemysłu targowego w odbiorze kluczowych grup interesariuszy branży, wśród których są: społeczność biznesowa, przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (potencjalni klienci targów), władze państwowe i samorządowe, a także następne pokolenie pracowników branży targowej. W Światowy Dzień Targów 2016 na całym świecie, od Sao Paulo po Szanghaj, od Skandynawii po Afrykę Południową, zjednoczone w unikatowej kampanii przemysł targowy i firmy branży MICE, mówiąc jednym głosem, zakomunikowały głośno najważniejsze korzyści, jakie niosą targi: o Targi są najbardziej efektywnym narzędziem marketingu, zwłaszcza dla MŚP! o Targi stymulują innowacyjność i konkurencyjność! o Targi wspierają rozwój handlu i są instrumentem internacjonalizacji! o Targi wspierają wzrost gospodarczy i generują korzyści społeczne i gospodarcze! o Targi łączą ludzi! – Targi to kontakt twarzą w twarz! – Targi uczą i bawią! – Kochamy Targi! Światowy Dzień Targów jest okazją do uhonorowania osób pracujących w przemyśle targowym na całym świecie i do pokazania jak ciekawa jest praca i jak atrakcyjnie przedstawiają się możliwości zrobienia kariery zawodowej w firmach branży targowej. Materiały dotyczące Światowego Dnia Targów do pobrania
Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 2016 r.