Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ponownie zdają egzamin z targów

Polska Izba Przemysłu Targowego oraz jej członkowie od lat aktywnie wspierają edukację w Polsce i współpracują ze środowiskiem akademickim. Międzynarodowe Targi Poznańskie bardzo prężnie działają w tym zakresie. Jedną z form tej współpracy są – odbywające się już od kilku lat – prezentacje studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W czwartek 15 stycznia studenci Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych spec. Biznes Międzynarodowy oraz Gospodarki Turystycznej spec. Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym wygłosili swoje prace zaliczeniowe. Prezentacje powstawały w ramach wykładu Targi i Wystawy Międzynarodowe, prowadzonego przez prof. dr hab. Henryka Mruka, wybitnego specjalisty w zakresie marketingu targowego. Wykład, skierowany do studentów III roku studiów licencjackich cieszy się rosnącym zainteresowaniem. W tym semestrze na zajęcia prof. Mruka zapisało się aż 120 studentów. Słuchacze sami wybierali tematy swoich prac. Jedynym wymogiem było poruszenie zagadnień związany z kongresami, eventami, konferencjami lub targami. – Nasza współpraca z MTP trwa od 4 lat i z roku na rok przybywa studentów zainteresowanych tą formą zaliczenia przedmiotu. Nigdy wcześniej też nie mieliśmy aż tylu tak ciekawych prezentacji. Wystąpienia były zróżnicowane ale poziom ogólny był bardzo wysoki, zarówno jeśli chodzi o merytorykę wystąpienia jak i prezencję zespołu. W tym semestrze jeden wykład poświęciłem właśnie wystąpieniom publicznym i jestem bardzo zadowolony z tego, że wzięli sobie to do serca i się dobrze przygotowali. – z zadowoleniem podsumował prof. Mruk. Dwie komisje, 21 prezentacji Z racji ogromnego zainteresowania przedmiotem, studenci zostali podzieleni na dwie grupy, oceniane przez dwa składy jury. W komisjach zasiedli przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Urzędu Miasta Poznania, firmy Meliński Minuth, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. – Ocenie podlegała przede wszystkim zawartość merytoryczna prezentacji (temat, treść, zastosowanie własnych badań, metoda). Zwracaliśmy też uwagę na formę i dynamikę prezentacji oraz komunikatywność. Najlepsze prezentacje były rezultatem sporego wkładu pracy studentów. Wkład ten obejmował w kilku wypadkach własne badania marketingowe, których wyniki były przedmiotem szczegółowej analizy i podstawą cennych spostrzeżeń ujętych w prezentacji. – zdradza kulisy pracy jury Marzenna Łukaszewicz, dyrektor Biura PIPT. – Najciekawsze prace cechowało wyczucie tendencji w ewoluowaniu współczesnych targów i rozwoju branży oraz świadomość różnych aspektów funkcjonowania targów w komunikacji biznesowej. Studenci dostrzegali również rolę targów w rozwoju społecznym miasta oraz znaczenie targów jako czynnika pobudzającego gospodarkę regionu. – dodaje M. Łukaszewicz. Zwycięskie prace Komisja nagrodziła następujące prezentacje:
W grupie Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Biznes Międzynarodowy
I miejsce: Koncepcja nowych kierunków działania dla MTP: Jarmark świąteczny, II miejsce: Targi biegowe w Polsce i na świecie, III miejsce: Nowe kierunki w działalności MTP w zakresie CSR . W grupie Gospodarka Turystyczna – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym: I miejsce: Tour Salon – potrzeba zmian i współczesne wyzwania w świecie ciągle rosnących możliwości , II miejsce: Targi Poznańskie jako duży atut dla poznańskich hotelarzy i restauratorów na przykładzie targów Budma oraz Wydatki, zachowania, aktywność zwiedzających i wystawców na terenie miasta Poznania – co się dzieje poza targami? ; III miejsce: Promocja oraz reklama salonów ślubnych na Targach Ślubnych Poznań . Prezentacje na najwyższym poziomie Janusz Mazurczak, Dyrektor ds. Organizacji Zespołów Projektowych MTP, przed ogłoszeniem wyników tak uzasadniał wybór Komisji: – Poziom był niezwykle wyrównany. Postanowiliśmy, że docenimy prezentacje, które mówią jak targi powinny się rozwijać i w którym kierunku zmierzać. W te założenia idealnie wpisywała się jedna z nagrodzonych prezentacji. – Nasz projekt miał na celu stworzenie koncepcji kierunku rozwoju targów Tour Salon. W pierwszej kolejności przedstawiliśmy analizę obecnej kondycji Tour Salon a następnie przedstawiliśmy rozwiązania w naszej opinii korzystne dla tego wydarzenia. Jednym z zaproponowanych rozwiązań było ponowne połączenie targów Tour Salon i Invest Hotel. Kolejnym, organizacja wspólnego, dużego przedsięwzięcia w postaci targów hotelarskich i regionów wzbogaconych o ekspozycje produktów niszowych czy innowacji technologicznych w turystyce. Uważamy, że takie targi zorganizowane właśnie w Poznaniu miałyby szanse aspirować do jednych z najlepszych w Europie. – podsumował zagadnienie Jakub Borucki, współtwórca zwycięskiej prezentacji, która zachwyciła jurorów. Biznes i nauka Znaczenie współpracy pomiędzy biznesem targowym, a środowiskiem akademickim podkreśla Przemysław Trawa, Prezes Zarządu MTP: – Sadzę, że to co pod przewodnictwem Prof. Mruka od kilku lat ćwiczymy jest pewnym przybliżeniem osobom, które jeszcze nie weszły na rynek pracy rzeczywistości i rynku w którym działamy. Zakładam ze cześć studentów uczestniczących w wykładach prof. Mruka po ukończeniu studiów rozpocznie własną działalność gospodarczą, zajmującą się eventami, kongresami, a może targami, czego tym młodym ludziom i nam – branży targowej – życzę. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego; fot. Marcin Melanowicz