Nowe przepisy dotyczące cen prądu w 2019 roku

Minister energii Krzysztof Tchórzewski po wizycie w Brukseli zapowiedział nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt, który sejm uchwalił jeszcze w ubiegłym roku, a który Prezydent Andrzej Duda podpisał 29 grudnia 2018 r. dotyczył redukcji administracyjnego obciążenia rachunków za energię elektryczną poprzez obniżenie podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej płaconej przez odbiorców w gospodarstwie domowym. Ustawa ta miała zablokować podwyżki cen prądu. Komisja Europejska zwróciła uwagę, że w uchwalonym przed sejm projekcie ustawy znajdują się przepis ograniczające rolę Urzędu Regulacji Energetyki. Sejm nowelizacją przedmiotowej ustawy zajmie się najprawdopodobniej w pierwszym kwartale nowego roku. Więcej informacji na stronie: https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/ceny-energii/15547-tchorzewski-pilna-nowelizacja-ustawy-o-cenach-energii.