Czas rozliczyć podatek

Początek nowego roku to nie tylko czas podejmowania postanowień noworocznych, to także okres rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Zgodnie bowiem z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Zatem podmioty, które w 2018 roku zatrudniały pracowników, muszą już na początku nowego roku przekazać skarbówce informacje na temat pracowników. Chodzi zarówno o dane dot. warunków zatrudniania, jak i kwot – jakie podlegały wypłacie, ale przede wszystkim należnych i opłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że dane te powinny trafić do właściwego Urzędu Skarbowego do końca stycznia. Natomiast pracownik powinien otrzymać formularz PIT-11 do końca lutego. Więcej informacji na stronie: https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1389202,obowiazki-platnikow-i-podatnikow-pit-za-2018-rok.html