Stanisław Laskowski

Jeden z głównych inicjatorów powstania Polskiej Korporacji Organizatorów i Wystaw Gospodarczych. 

Powołanie Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych było wydarzeniem historycznym dla polskich targów, pionierskim i bardzo ambitnym. Pionierskim dlatego, że ruch samorządowy w Polsce zaczynał się dopiero tworzyć na mocy ustawy z 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych.

W 1994 roku, w pierwszym 📰 Raporcie Targowym, w artykule „O potrzebie dialogu” Stanisław Laskowski napisał:
„Cele Korporacji wskazują, że jej działalność obliczona jest na długi okres. Wynika to z uwarunkowań, które określają dzisiaj sposób zachowania się na rynku członków Korporacji, a także będą kształtowały ich decyzje w przyszłości”.

Stanisław Laskowski w latach 1974-1980 piastował stanowisko I zastępcy dyrektora naczelnego Międzynarodowych Targów Poznańskich, od 1991 roku do 1996 roku prezesa zarządu MTP.
Funkcję prezesa zarządu Korporacji pełnił w latach 1993-1996. Zmarł w grudniu 1996 roku.