Standardy bezpieczeństwa na targach w Polsce – KOMUNIKAT PIPT NR 1. 14.02.2020

Organizatorzy targów w Polsce, zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego (PIPT) dbając o bezpieczeństwo i komfort uczestników, w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym wdrażają wszystkie procedury zalecane przez WHO. Również organizatorzy targów w całej Europie wdrożyli lub rozpoczęli implementacje procedur WHO.

W Polsce, podobnie jak w Niemczech, we Francji, Hiszpani czy we Włoszech targi odbywają się zgodnie z zapowiadanym harmonogramem. Według najnowszych informacji od władz Messe Frankfurt na terenach wystawowych odbywają się i będą odbywać imprezy targowe również z udziałem wystawców z Chin – jednak spoza Wuhan. Podobnie jest również na targach w Belinie czy Norymberdze.

 Polscy organizatorzy zrzeszeni w PIPT, którzy w najbliższym czasie rozpoczynają swoje imprezy targowe zakończyli wdrażanie procedur zalecanych zarówno przez WHO, jak i Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Organizatorzy, których imprezy rozpoczną się wkrótce przygotowują się do implementacji ww. procedur. 

W ramach procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa organizatorzy targów w Polsce:

  • z najwyższą uwagą śledzą na bieżąco komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS);
  • są w stałym kontakcie z krajowymi służbami sanitarnymi i medycznymi wykonując ściśle ich zalecenia;
  • utrzymują wysokie standardy dotyczących bezpieczeństwa w każdym obszarze, w tym opieki medycznej, ochrony przeciwpożarowej czy bezpieczeństwa osobistego;
  • poszerzają skład zespołów medycznych działających na terenie targów, które utrzymują stały kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz właściwym szpitalem;
  • podejmują dodatkowe działania dotyczące utrzymania czystości obiektów zgodnie
    z zaleceniami służb sanitarnych;
  • stale monitorują i wykorzystują również sprawdzone rozwiązania stosowane przez największych europejskich organizatorów targów (Kolonia, Frankfurt, Monachium, Barcelona).

 Polska Izba Przemysłu Targowego wspiera powyższe działania monitorując na bieżąco doniesienia WHO i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz przekazując stosowne wytyczne do Członków Izby, a także udostępniając je na swoich stronach https://polfair.pl/koronawirus-standardy-bezpieczenstwa-na-targach-w-polsce/.