Stadion Wrocław z aplikacją targową Adfairs

Firma Adfairs rozpoczęła współpracę z operatorem Stadionu Wrocław. W ramach umowy spółka dostarczy i zapewni kompleksową obsługę aplikacji smartfonowej dedykowanej wydarzeniom odbywającym się w obiekcie. Dzięki rozwiązaniu oferowanym przez firmę Adfairs, Stadion Wrocław zyska własną aplikację mobilną oraz platformę pozwalającą zarządzać zaawansowanymi danymi statystycznymi czy tworzyć rozbudowane bazy kontaktowe. Dzięki wdrożeniu technologii mobilnej, Stadion Wrocław zwiększy atrakcyjność swoich wydarzeń, a także poprzez rozszerzenie oferty handlowej, zyska dodatkowe źródło przychodu. Rozwiązania mobilne mają ogromny potencjał rozwoju w sektorze targowym. Nasze technologie znacznie ułatwiają kontakty między wszystkimi grupami zainteresowanych. Dla organizatorów oraz wystawców to przede wszystkim wyjątkowa okazja, aby lepiej zapoznać się z potrzebami klientów i prowadzić efektywną komunikację. Warto przy tym podkreślić, że aplikacja mobilna jest też często jedyną skuteczną formą podtrzymania relacji między stronami po wydarzeniu – mówi Maciej Moszoro, CEO w Adfairs. Adfairs dołączył do Polskiej Izby Przemysłu Targowego w styczniu bieżącego roku. Jako nowy członek oraganizacji, spółka będzie wspierać działania mające na celu wykorzystanie potencjału mobilnych kanałów komunikacji między organizatorami, wystawcami i gośćmi targów. Dodatkowo spółka będzie działać na rzecz digitalizacji branży. Zapowiada wprowadzenie innowacyjnej technologii, która ułatwi zbieranie i analizę danych z wydarzeń targowych. Do grona klientów Adfairs należy już: EXPO Kraków, EXPO XXI Warszawa oraz Stadion Wrocław. Źródło: Adfairs ; Stadion Wrocław