Stabilna sytuacja na największym europejskim rynku targowym

AUMA – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego, przedstawiła już wstępne szacunkowe dane międzynarodowych i krajowych targów w Niemczech w 2013 roku. Dane te dowodzą, że sytuacja niemieckiego rynku targowego była stabilna. AUMA spodziewa się nawet niewielkich wzrostów parametrów statystycznych targów. Na dorocznej konferencji prasowej AUMA, w Kolonii w grudniu 2013 roku, Przewodniczący AUMA Walter Mennekes podkreślił, że warunki gospodarcze w jakich funkcjonował w 2013 roku niemiecki przemysł targowy nie były sprzyjające. Jednak choć wzrost gospodarczy w Niemczech spowolnił, a produkt globalny brutto ponownie nieznacznie spadł, przemysł odnotował wzrost nowych zamówień. Także popyt wewnętrzny był relatywnie silny. Na pogorszenie obecności na targach wystawców z państw Europy Południowej wpływ miała zła sytuacja gospodarcza tych państw. Jednocześnie odnotowano stosunkowo duży wzrost uczestnictwa wystawców z regionów Wschodniej Azji i Ameryki Południowej. AUMA spodziewa się, że liczba wystawców na 139 targach międzynarodowych i krajowych w Niemczech wzrosła o niemal 1% w porównaniu z poprzednimi edycjami korespondujących targów (w porównaniu z przyrostem o 2% w 2012 roku), przy czym udział wystawców zagranicznych wzrósł o 2%. Powierzchnia wynajęta na targach międzynarodowych i krajowych w Niemczech w 2013 roku pozostała na poziomie z 2012 roku (w 2012 roku wzrosła o 4,1%), co może potwierdzać tezę, że wystawcy ponownie inwestują ostatnio w jakość swoich wystąpień na targach, nie zaś w wielkość stoisk targowych. Najprawdopodobniej także liczba zwiedzających na targach w Niemczech pozostanie na poziomie z 2012 roku. Źródło: www.auma.de