Spowolnienie gospodarcze na świecie ma wpływ na przemysł targowy, jednak ogólne perspektywy rozwoju są nadal dobre

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego opublikowało najnowszą edycję swojego flagowego badania „Globalny Barometr Przemysłu Targowego”, za pomocą którego monitoruje sytuację w przemyśle targowym, a także przedstawia globalne i regionalne trendy oraz charakterystykę wybranych rynków targowych.

Badanie UFI Globalny Barometr Targowy pokazuje wzrost obrotów firm targowych w większości regionów, jednak ujawnia osłabienie dynamiki wzrostu w pierwszej połowie 2019 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.

Jeśli chodzi o zysk operacyjny, 80% badanych firm w 2018 roku utrzymało go na dobrym poziomie, a ponad 40% firm targowych ze wszystkich regionów zadeklarowało wzrost o ponad 10% w porównaniu z rokiem 2017. Jednakże generalnie na całym świecie prognozy na 2019 rok są niższe, co jest rezultatem globalnego spowolnienia gospodarczego.

Wyniki ostatniej edycji badania pokazują, że wśród najważniejszych dla branży targowej zagadnień biznesowych pozostają nadal „stan gospodarki kraju / regionu” (tak podało 24% wszystkich respondentów), a następnie „konkurencja w branży” oraz „rozwój sytuacji gospodarczej na świecie” (oba zagadnienia wskazało 19% respondentów).

Barometr pokazał także sytuację w aspekcie stanu zaawansowania cyfryzacji w przemyśle targowym. Wyniki badania  ujawniły, że tzw. wskaźnik wdrożenia procesów cyfryzacji wynosi 27, co oznacza, ze zaangażowanie firm targowych w tym zakresie nie dotyczy całej branży.

„Targi są zwierciadłem rynków – stąd spowolnienie  wzrostu gospodarczego na całym świecie przekłada się na cały przemysł targowy, co pokazało ostatnie badanie UFI Globalny Barometr Targowy. Uzyskane dane potwierdzają  jednocześnie, że targi nie tylko są odporne lecz utrzymują wciąż dobre wyniki i dowodzą możliwości rozwoju na wielu kluczowych rynkach świata.”, powiedział Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI.

Skala i zakres badania

Ostatnia edycja realizowanego dwa razy w roku badania UFI została przeprowadzona w lipcu 2019 r.  i zawiera dane uzyskane od 322 firm targowych z 57 państw i regionów. Studium zawiera prognozy rozwoju oraz analizy piętnastu następujących kluczowych rynków targowych: Australii, Argentyny (po raz pierwszy), Brazylii, Chin, Niemiec, Indii, Indonezji, Japonii, Makao, Meksyku, Południowej Afryki, Rosji, Tajlandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Włoch.  Ponadto w raporcie z badania zawarto zagregowane dane dla czterech rynków regionalnych.

Kondycja gospodarcza firm targowych 

Podczas gdy większość firm targowych ze wszystkich regionów – za wyjątkiem Bliskiego Wschodu i Afryki – spodziewa się wzrostu obrotów brutto za oba półrocza 2019 roku i w pierwszej połowie 2020 roku, to pierwsze półrocze 2019 roku okazuje się słabsze, w porównaniu z ostatnimi latami. Jednakże aktualne prognozy na drugą połowę 2019 roku mówią o powrocie do wysokiego poziomu obrotów. W ośmiu z poddanych badaniu państw i regionów, większość firm targowych za wszystkie trzy okresy deklaruje wzrost obrotów. Są to Australia, Brazylia, Włochy, Japonia, Republika Południowej Afryki, Tajlandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o drugą połowę 2019 roku i pierwsze półrocze 2020 roku, wzrost zadeklarowały także Indie, Indonezja, Niemcy, Makao i Rosja.

Wyniki dotyczące zrealizowanego lub spodziewanego zysku operacyjnego, w przypadku 80% respondentów, potwierdzają utrzymanie wyników z 2018 roku na dobrym poziomie, z około 40 – 50 % firm targowych deklarujących  wzrost zysku o ponad 10% w porównaniu z rokiem 2017. Największy odsetek firm potwierdzających taki wzrost za 2018 rok pochodzi z Brazylii, Niemiec, Meksyku, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o prognozy za 2019 rok, tylko w Europie przeważająca liczba firm targowych oczekuje ponad 10% -ego wzrostu zysku operacyjnego w porównaniu z 2018 rokiem. We wszystkich pozostałych regionach odsetek firm targowych spodziewających się takiego wzrostu zysku spadła w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem. Największy odsetek firm potwierdzających taki wzrost za 2018 rok pochodzi z Rosji (71%), Wielkiej Brytanii (55%), Indii (53%) i Stanów Zjednoczonych (45%).

Jednakże generalnie na całym świecie prognozy na 2019 rok są niższe, co jest rezultatem globalnego spowolnienia gospodarczego.

Kluczowe zagadnienia biznesowe

Zapytane o najważniejsze zagadnienia biznesowe dla ich biznesu w nadchodzącym roku, badane firmy targowe wymieniły następujące cztery zagadnienia: „stan gospodarki kraju” (podało 24% respondentów, o 1% mniej niż w poprzedniej edycji badania 6 miesięcy wcześniej), „konkurencja w branży” (zadeklarowało 19% badanych, a więc bez zmian w porównaniu z poprzednią edycja badania), rozwój sytuacji gospodarczej na świecie” (podało 19% firm – tj. o 1% mniej, niż 6 miesięcy temu). oraz “wyzwania w zakresie zarządzania wewnątrz firmy” (16% respondentów, tj. o 1% więcej niż w poprzedniej edycji badania).

Cyfryzacja

Wyniki badania pokazują, że większość firm targowych odpowiada na potrzeby branży w zakresie cyfryzacji. Wskaźnik wdrożenia procesów cyfryzacji (Digitalisation Implementation Index), za pomocą którego mierzony jest postęp w zakresie cyfryzacji w kierunku osiągnięcia „pełnej cyfryzacji”, jest na poziomie 27. Chiny, Niemcy, Indie, Indonezja, Włochy, Meksyk, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone to obecnie rynki najbardziej zaawansowane w proces transformacji cyfrowej.

23. edycja badania UFI Globalny Barometr, zrealizowana w czerwcu i lipcu 2019 roku, zawiera informacje pozyskane od 322firm z 57 państw i regionów. Badanie przeprowadzono przy współpracy z 14 członkowskimi stowarzyszeniami targowymi: AAXO (Stowarzyszeniem Afrykańskich Organizatorów Targów) i EXSA (Stowarzyszeniem Targów i Eventów Afryki) – w regionie Południowej Afryki, AEO (Stowarzyszeniem Organizatorów Targów i Eventów) – w Wielkiej Brytanii, AFIDA (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Targów Ameryki) – w regionie Ameryki Środkowej i Południowej), AMPROFEC (Meksykańskim Stowarzyszeniem Profesjonalistów Targów, Wystaw i Kongresów) – w Meksyku, EEAA (Stowarzyszeniem Targów i Eventów Australazji) – w Australii, IECA (Indonezyjskim Stowarzyszeniem Firm Targowych) – w Indonezji, IEIA (Stowarzyszeniem Przemysłu Targowego Indii) – w Indiach, JEXA (Japońskim Stowarzyszeniem Targowym), MFTA (Stowarzyszeniem Targowym Makao) – w Makao, RUEF (Rosyjskim Związkiem Targów i Wystaw), SISO (Stowarzyszeniem Niezależnych Organizatorów Targów) – w Stanach Zjednoczonych,  TEA (Stowarzyszeniem Targowym Tajlandii) – w Tajlandii oraz UBRAFE (Związkiem Brazylijskich Promotorów Targów) – w Brazylii. 

“Dogłębne badanie jakim jest Globalny Barometr Targowy, jest wynikiem zaufania i współpracy globalnej społeczności targowej zrzeszonej w UFI”, powiedział Christian Druart, dyrektor UFI ds. badań. „Udało nam się znów powiększyć liczbę prezentowanych szczegółowo rynków. Witamy w gronie uczestników badania RUEF – Rosyjski Związek Targów i Wystaw.”

Realizując jeden z głównych celów UFI, którym jest udostępniać całemu przemysłowi targowemu ważne dane i najlepsze wzory i praktyki z branży, UFI  prezentuje pełen raport z badań na www.ufi.org/research.

Następna edycja badania UFI Globalny Barometr będzie przeprowadzona w grudniu 2019 r.