Spotkanie Zespołu PIPT ds. Ujednolicenia PKD z przedstawicielem GUS 26.11.2020 r.

W dniu 26.11.2020r. odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielem Głównego Urzędu Statystycznego Panią Radmilą Roszkowską z Wydziału Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie  Standardów i Rejestrów.  Spotkanie odbyło się w ślad za pismem od Pana Ireneusza Budzyńskiego, Dyrektora Departamentu Standardów i Rejestrów zawierającym również zaproszenie do współpracy Izby w GUSem. Zaproszenie do współpracy natomiast otrzymaliśmy w odpowiedzi na wysłaną przez Polską Izbę Przemysłu Targowego prośbę do Pana Dominika Rozkruta, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

W spotkaniu z Panią Roszkowską wzięli udział Członkowie Zespołu ds. Ujednolicenia PKD Polskiej Izby Przemysłu Targowego w składzie: Sławomir Jezierski, Członek PIPT; Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT, Artur Pawelec, Członek PIPT, Szef Sekcji firm budujących stoiska targowe; Zenon Żurek, Wiceprezes Rady PIPT.

 

 

Na spotkaniu została przedstawiona obecna tragiczna sytuacja branży targowej spowodowana pandemią koronawirusa, a zwłaszcza sytuacja firm projektujących i budujących stoiska targowe oraz  firm spedycji i transportu targowego, które jako działające pod innym nie 82.30.Z kodem PKD nie są objęte rządową pomocą sektorową.

 

Przedstawicielka GUS opisała zasady tworzenia PKD oraz poinformowała o trwających obecnie w Biurze Statystycznym UE Eurostat pracach mających na celu zmianę klasyfikacji NACE Rev. 2., na podstawie, których w roku 2021 zostanie opracowana nowa wersja klasyfikacji PKD. W pracach tych będzie uczestniczyć jako konsultant Polska Izba Przemysłu Targowego. 

 

Pani Roszkowska podkreśliła, iż rozumie obecną sytuację branży oraz potrzebę dokonania szybkich zmian, aby ułatwić firmom branży targowej uzyskanie pomocy sektorowej, jednak stwierdziła, że nie jest to proste i wymaga czasu a przede wszystkim znalezienia optymalanego rozwiązania. Zadeklarowała również, że przedstawione na spotkaniu fakty oraz sugestie skonsultuje z Panem Dyrektorem  Ireneuszem Budzyńskim.

 

Jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie, na którym – mamy nadzieję – usłyszymy już konstruktywne propozycje od pana Dyrektora.