Spotkanie Zespołu PIPT ds. odmrażania targów

W dniu 22.01.2021 r. spotkał się Zespół ds. odmrażania targów. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu:

  • Grażyna Grabowska, wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targi w Krakowie
  • Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT
  • Paweł Nowicki, SQM quality multimedia
  • Paweł Orłowski, wiceprezes zarządu Międzynarodowe Targi Gdańskie
  • Elżbieta Roeske, wiceprezes zarządu Grupa MTP
  • Marek Wiktorowski, Exactus

oraz na zaproszenie zespołu Wioleta Grabarska, Dyrektor ds. Zwiedzających w Grupie MTP.

Spotkanie odbyło się w związku z prośbą Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczącą weryfikacji wspólnie z Ministerstwem oraz Izbą opracowanych wytycznych dla organizatorów tragów w kwietniu 2020 r. Prośba ta nie oznacza, że rząd będzie wkrótce odmrażał branżę targową lub przedstawi przybliżoną datę odmrożenia targów. Na wszystkich spotkaniach z Minister Olgą Semeniuk Pani Minister wyraźnie podkreśla, że wskazanie daty odmrażania poszczególnych branż polskiej gospodarki nie jest możliwe. Sytuacja nowych zakażeń i dalszego rozwoju pandemii, pomimo rozpoczęcia szczepień jest niezmiernie trudna do przewidzenia. Niemniej MRPiT zależy, aby już dzisiaj zacząć przygotowania do bezpiecznego powrotu zamrożonych branż.

Głównymi tematami spotkania były:

  1. Weryfikacja wytycznych dla organizatorów targów
  2. Propozycja etapów i warunków odmrażania targów

 Zespół rozpoczyna pracę nad powyższymi tematami. O ich efektach będziemy Państwa informować.